Наставник као креатор климе у одељењу

Каталошки број програма: 108  

Не

Институт за педагошка истраживања, Добрињска 11/3, sekretar@ipisr.org.rs, 0112658439 , 0112658439

Николета Гутвајн, sekretar@ipisr.org.rs, 0112658439, 0644136749

Душица Малинић, доктор педагогије, Институт за педагошка истраживања; Миља Вујачић, доктор педагошких наука, Институт за педагошка истраживања

Душица Малинић, доктор педагогије, Институт за педагошка истраживања; Миља Вујачић, доктор педагошких наука, Институт за педагошка истраживања

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Оснаживање наставника за подстицање, развијање и одржавање позитивне климе у одељењу

Упознавање учесника са принципима подстицања и одржавања позитивне комуникације у одељењу Унапређивање вештина учесника за подстицање и одржавање мотивације ученика за учење Разумевање узрока школског неуспеха ученика Овладавање техникама за превенцију и превазилажење школског неуспеха Унапређивање вештина учесника за планирање и реализацију сарадње са родитељима Подстицање уесника да рефлексивно приступају свом раду, да креирају и реализују план са циљем да се стечена знања на обуци примене у пракси

1) учесници разумеју принципе подстицања и одржавања позитивне комуникације у одељењу 2) учесници умеју да подстакну и одрже мотивацију ученика за учење 3) учесници разумеју узроке школског неуспеха ученика 4) учесници умеју да примене технике за превенцију и превазилажење школског неуспеха 5) Учесници умеју да успоставе и одрже конструктивну сарадњу са родитељима 6) Учесници разумеју значај рефлексивног приступа 7) учесници умеју да израде план за увођење промене у праксу

 • 1. дан
  • Комуникацијске вештине наставника
  • Сарадња школе и породице
  • Пауза за кафу
  • Подстицање мотивације ученика за учење
  • Улога наставника у превенцији и превазилажењу школског неуспеха
  • Пауза за ручак
  • Акционо истраживање - примена наученог у пракси

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 1 000 динара у нето износу (ова цена се односи на групу од 30 учесника). На овај износ додају се порези и доприноси за ауторске хонораре и путни трошкови за водитеље семинара. Школа која организује семинар дужна је, такође, да уплати 2.500 динара на рачун Инстутута за педагошка истраживања за припрему семинара и радних материјала за учеснике.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Школа за основно и средње музичко образовање "Стеван Мокрањац", Кнеза Лазара 1, Пожаревац Душица Малинић, Миља Вујачић 27 3.94
2 Техничка школа 15. мај Прокупље, Ратка Павловића 194 Душица Малинић, Миља Вујачић 30 3.95
3 Техничка школа 15. мај Прокупље, Ратка Павловића 194 Душица Малинић, Миља Вујачић 26 3.81
4 ОШ Драгојло Дудић, Булевар Краља Александра 525, Београд Душица Малинић, Миља Вујачић 29 3.89

Укупно учесника: 112 | Просечна оцена: 3.9