Републички семинар о настави физике

Каталошки број програма: 915  

Не

Друштво физичара Србије, Цара Душана 13, Београд, dfs@dfs.rs, 0117158191, 0606755544 , 0113282619

Саша Ивковић, isale@ff.bg.ac.rs, 0117158191, 0606755544

Братислав Обрадовић, Доктор физичких наука, Универзитет у Београду, Физички факултет; Саша Ивковић, Доктор наука – физичке науке, Физички факултет Универзитета у Београду

Братислав Обрадовић, Доктор физичких наука, Универзитет у Београду, Физички факултет; Саша Ивковић, Доктор наука – физичке науке, Физички факултет Универзитета у Београду; Андријана Жекић, Доктор физичких наука, Универзитет у Београду, Физички факултет; Маја Стојановић, Доктор физичких наука, Природно-математички факултет Универзитета у Ново; Милан Ковачевић, Доктор наука, Природно-математички факултет; Стеван Јокић, Дoктор физичких наука, Институт ВИНЧА; Бранка Радуловић, Доктор наука Методике наставе, Департман за физику, ПМФ, Нови Сад; Јовица Милисављевић, , Математичка гимназија, Београд; Владимир Марковић, Доктор физичких наука, Природно-математички факултет, Крагујевац; Слађана Николић, , ОШ „Милан Ђ. Милићевић“, Београд; Ненад Стевановић, Доктор физичких наука, ПМФ Универзитета у Крагујевцу; Славољуб Митић, , Гимназија ''Светозар Марковић'' Ниш

природне науке

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
стручни сарадник у школи - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Развијање професионалних компетенција наставника физике кроз практичну примену савремених наставних приступа и резултата релевантних истраживања у области методике наставе физике.

Професионално усавршавање наставника у погледу методичких знања издвајајући примере добре праксе засноване на практичној примени савремених наставних приступа и резултатима релевантних истраживања у области методике наставе физике; истичући значај концептуалног разумевања садржаја од стране ученика и обликовања њиховог функционалног знања.Оснаживање наставника физике и подизање квалитета наставе кроз унапређивањенаставничких компетенција за рад са ученицимакојима је потребна додатна подршка (ИОП), наглашавајући разлике у приступима и начинима прилагођавања наставе физике специфичним групама унутар инклузивног образовања.

Повишен ниво стручних компетенција наставника у области методике наставе физике. Оснаженост наставника за примену савремених наставних приступа, техника подучавања и ИКТ алата као подршкенастави физике. Оснаженост наставника за пружање подршке у раду са ученицима којима је потребна додатна подршка у учењу.

 • 1. дан
  • Пројектна настава у физици
  • Пауза
  • Креативни експерименти у настави физике
  • Пауза-ручак
  • Рад са ученицима са посебним потребама
  • Пауза
  • Проблеми у процесу менторства у настави физике
 • 2. дан
  • Физика и друге науке
  • Пауза
  • Lab Escape
  • Пауза-ручак
  • Истраживачки приступ у науци и технологији
  • Пауза
  • Функције и показатељи ваљаног оцењивања у настави физике
 • 3. дан
  • Изазови у раду са даровитим ученицима и начини подстицања њихове креативности
  • Пауза
  • Геометријска и таласна оптика – демонстрациони огледи и лабораторијске вежбе
  • Пауза-ручак
  • Извођење експеримената и обрада резултата мерења уз употребу ИКТ-а
  • Пауза
  • Експеримент изван кабинета физике

30

дана: 3
бодова: 24

Цена по учеснику за 3 дана (24 сата) износи 7.000 дин., а за групу од 30 учесника износи 210.000 дин. У цену је укључено: накнада за Зборник предавања са републичког семинара из физике (150 страна), упутства за реализацију експерименталних вежби и демонстрационих огледа, фасцикле, бележнице, оловке, материјал за експерименте, освежавајући напици. Реализаторима семинара је предвиђена надокнада и покривање путних трошкова.