Оснаживње компетенција наставника за рад са ученицима из осетљивих група

Каталошки број програма: 259  

Не

ОШ Бранко Пешић, Светотројичина 4, Београд, osbrankopesic@yahoo.com, 0113167133

Ненад Ћирић, nenadc79@gmail.com, 0113167133, 0642448914

Дарко Станојковић, Професор разредне наставе/Мастер, ОШ "Бранко Пешић"; Ања Јејина, Мастер педагог, ОШ "Бранко Пешић"; Ненад Ћирић, Дипломирани математичар, ОШ"Бранко Пешић"; Љиљана Пањковић, Дипл. филолог, специјалиста методике , ОШ "Бранко Пешић"

Дарко Станојковић, Професор разредне наставе/Мастер, ОШ "Бранко Пешић"; Ненад Ћирић, Дипломирани математичар, ОШ"Бранко Пешић"; Љиљана Пањковић, Дипл. филолог, специјалиста методике , ОШ "Бранко Пешић"

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у предшколској установи - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Oснаживање компетенција наставникa за примену прилагођеног облика наставе и учења уз остваривање стандарда и оснаживање међупредметних компетенција и израду модела задатака са фокусом на језичку, математичку и дигиталну писменост.

Стицање знања о повезаности културног контекста са процесом образовања. Оснаживање наставника за планирање, остваривање, праћење и вредновање наставе и учења у односу на стандарде образовних постигнућа, међупредметних компетенција и очекиване резултате учења. Подстицање наставника на самосталну израду задатака којима је могуће вредновати постигнућа ученика из области језичких вештина. Унапређивање рада наставника у погледу праћења и вредновања сопствене праксе. Подстицање на размену искустава, дељење примера добре праксе и изазова у свакодневном раду.

Запослени у школи: - освешћују предрасуде и стереотипе, - планирају, остварују, прате и вреднују наставу и учење ученика из осетљивих група, - самостално креирају задатке, - евалуирају и прилагођавају начине рада, - евалуирају свој рад, - прате и вреднују сопствену праксу, - размењују искуства.

 • 1. дан
  • План и програм наставе у контексту целоживотног учења
  • Планирање и евалуација наставног процеса
  • Положај детета из маргинализоване групе у образовном систему
  • Пауза за кафу
  • Језик и језичке баријере
  • Пауза за ручак
  • Бој не бије свијетло оружје, већ бој бије БРОЈКА у јунака
  • Амбијнтална настава
  • Завршна размена и коментари

25

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2000 динара, укупна цена за групу је 50000 динара, уз додатне путне трошкове уколико је удаљеност од Београда већа од 100 км.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ШООО "Младеновац", Краља Петра I бр. 175/2, Младеновац Дарко Станојковић, Љиљана Пањковић 20 3.99

Укупно учесника: 20 | Просечна оцена: 3.99