Образовање за одрживи развој – истраживачка и пројектна интердисциплинарна настава

Каталошки број програма: 637  

Не

Педагошко друштво Србије, Теразије 26, 11000 Београд, drustvo@pedagog.rs, 0112687749

Сашка Стевановић, saskamil2@gmail.com, 0668013246, 0668013246

Слађана Анђелковић, доктор педагошких наука, Географски факултет, Универзитет у Београду

Горица Ивановић, професор разредне наставе, ОШ „Свети Сава“, Врачар, Београд; Слађана Анђелковић, доктор педагошких наука, Географски факултет, Универзитет у Београду; Маја Врачар, доктор педагошких наука, Зуботехничка школа, Београд; Наташа Веселиновић, Дипломирани педагог, „Техноарт Београд“ ; Бисерка Светозаревић, Професор педагогије, /

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређивање компетенција наставника и њихово оснаживање за планирање, реализацију и евалуацију истраживачке и пројектне интердисциплинарне наставе на тему одрживог развоја.

Примена холистичког, контекстуалног и тематског приступа у настави у сагледавању тема из ОР-а. Подизање свести наставника о важности искуственог учења и истраживачко пројектног приступа у настави и креирање истраживачких задатака на тему одрживог развоја. Оснаживање наставника да кроз теме одрживог развоја доприносе развоју међупредметних компетенција код ученика. Подстицање наставника за веће коришћење ресурса и тема из локалног окружења у креирању наставних ситуација на тему ОР. Примена формативног оцењивања и презентовање пројектних активности. Унапређивање компетенција наставника за сарадњу са невладиним сектором, партнерима из окружења и родитељима кроз реализацију истраживачких и пројектних активности.

Оспособљени су за планирање, реализацију и евалуацију истраживачких и пројектних активности ученика на тему ОР. Користе холистички, контекстуални и тематски приступ настави у сагледавању тема из ОР. Разумеју значај и оспособљени су за тематско интердисциплинарно планирање у циљу подржавања међупредметних компетенција ученика. Препознају проблеме ОР у локалном окружењу и креирају наставне ситуације на тему ОР. Поседују вештине и имају развијену свест о важности искуственог учења и креирања истраживачких и пројектних задатака. Примењују формативно оцењивање и разн. начине вредновања. Имају развијене ставове о проблемима ОР у локалном окружењу. Користе вештине за функционално остваривање сарадње са родитељима и партнерима из окружења.

 • 1. дан
  • Увод у програм семинара
  • Образовање за одрживи развој– потреба и изазов: истраживачка и пројектна интердисциплинарна настава
  • Истраживачки задаци – како? и зашто?
  • Израда пројеката на тему одрживог развоја у циљу функционалне примене знања, вештина и ставова
  • Праћење, оцењивање и евалуација истраживачких задатака и пројеката на тему одрживог развоја
  • Анализа активности на семинару и евалуација семинара

30

дана: 1
бодова: 8

2000 динара по полазнику - радни и потрошни материјал на семинару, слања предрачуна/рачуна и стављање на Централни регистар фактура, путни трошкови за водитеље, смештај по потреби, хонорари за водитеље, израда штампаних уверења и дистрибуција на адресе школе.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Основна школа ,,Јован Јовановић Змај”, Јужноморавска 9, Врање Слађана Анђелковић, Маја Врачар 28 3.96
2 Основна школа ,,Свети Сава", Гарсије Лорке бб, Ниш Слађана Анђелковић, Бисерка Светозаревић 30 4
3 Учитељско друштво Ниш, Краља Стефана Првовенчаног 2, Ниш (Медијана) Слађана Анђелковић, Бисерка Светозаревић 28 3.97

Укупно учесника: 86 | Просечна оцена: 3.98