Како деци приближити садржаје математике - мале тајне

Каталошки број програма: 411  

Не

Савез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/III, 11000 Београд, surs@surs.org.rs, 0113245385 , 0113239697

Марија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 0113245385, 0646445378, 0113239697

Ивица Жупањац, , ОШ,,Милун Ивановић”, Ушће ; Снежана Милојковић, Maстер образовних политика, ОШ „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште; Јасмина Стојковић, спец.мет.наст.математике,мастер учитељ, ОШ ,,Краљ Александар I" Нови Београд

Ивица Жупањац, , ОШ,,Милун Ивановић”, Ушће ; Ивана Бојић, Мастер учитељ, ОШ „Надежда Петровић“ Нови Београд; Снежана Милојковић, Maстер образовних политика, ОШ „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште; Јасмина Стојковић, спец.мет.наст.математике,мастер учитељ, ОШ ,,Краљ Александар I" Нови Београд

математика

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за уже стручну област;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Оспособљавање наставника и пружање стручно-методичке помоћи за квалитетније извођење наставе, мотивисање ученика, развијање логичког мишљења и функционалних знања.

Подстицање наставника да наставни процес обогате иновацијама, као и да свој рад прилагоде психофизичким карактеристикама ученика.

Наставник оспособљен за: - квалитетније и креативније извођење наставе математике; - креирање адекватних и интересантних задатака из математике; - развијање функционалних знања ученика; - подизање и обогаћивање опште математичке културе полазника; - подстицање ученичке мотивације за решавање нестандардизованих задатака.

 • 1. дан
  • Изазови у математици
  • Камен спотицања – како приближити одређене садржаје математике
  • Пауза
  • Математичке мозгалице и игре у учионици
  • Пауза
  • Како припремити ученике за математичка такмичења
  • Формативна оцена као мотивација за учење
  • Евалуација семинара

30

дана: 1
бодова: 8

За групу од 30 учесника, цена по учеснику износи 1900,00 динара и обухвата надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаји реализатора, као и хране и освежења на обуци нису укључени у наведену цену.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Ната Јеличић", Јеле Спиридоновић Савић 5, Шабац Ивица Жупањац, Јасмина Стојковић 29 4

Укупно учесника: 29 | Просечна оцена: 4