Праћење, вредновање и подстицањe напредовања ученика у складу са образовним стандардима и исходима учења

Каталошки број програма: 678  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Немањина 52, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031512580, 031514624 , 031514624

Милена Вићевић, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031512580, 0628086751, 031514624

Божана Јеверичић, професор разредне наставе, ОШ ,,Душан Јерковић'' Ужице; Надежда Поповић, професор разредне наставе, ОШ ,,Душан Јерковић'' Ужице

Божана Јеверичић, професор разредне наставе, ОШ ,,Душан Јерковић'' Ужице; Надежда Поповић, професор разредне наставе, ОШ ,,Душан Јерковић'' Ужице

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење

Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)

Обучавање и подстицање наставника за примену различитих начина и критеријума вредновања постигнућа ученика у функцији њиховог напредовања и унапређења квалитета учења и наставе;

Примена различитих инструмената за проверу образовних постигнућа ученика у складу са образовним стандардима и исходима учења и анализирање резултата у циљу подстицања напредовање ученика; Кориговање сопствене праксе на основу анализе ученичких постигнућа применом различитих техника учења и облика рада; Упућивање наставника на начине оснаживања ученика да вреднују сопствена постигнућа; Процена потреба ученика за додатном подршком у раду на основу постигнућа; Како охрабрити незаинтересоване и немотивисане ученике да промене негативан став о сопственим могућностима;

Мотивација и оспособљавање наставника да унапреде наставу применом различитих инструмената праћења образовних постигнућа и напредовања ученика у складу са образовним стандардима и исходима учења, примену разноврсних техника учења и облика рада, а са циљем стицања функционалних знања, јачања самопоуздања ученика, оспособљавања за процену сопствених постигнућа, подстицања мотивације за учење, ангажовање и боља постигнућа у складу са сопственим могућностима.

 • 1. дан
  • Основне информације о програму и анкетирање учесника
  • Оцењивање као процес праћења и вредновања тока и исхода учења
  • Пауза за кафу
  • Различити начини праћења и вредновања постигнућа заснованих на образовним стандардима
  • Пауза за кафу
  • Анализа постигнућа ученика у функцији даљег напредовања
  • Пауза за ручак
  • Како различите технике учења и облици рада подстичу постигнућа и напредовање ученика
  • Пауза за кафу
  • Приказ примера из праксе
  • Пауза за кафу
  • Eвалуација програма

30

дана: 1
бодова: 8

60.000 динара бруто за групу до 30 учесника. У цену семинара улази хонорар и путни трошак реализатора семинара, уверења и материјал за учеснике.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање Чачак Цара Душана бб Чачак Божана Јеверичић, Надежда Поповић 26 3.88
2 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице Божана Јеверичић, Надежда Поповић 27 3.82
3 ОШ Бошко Буха - Ивање бб -Пријепоље Божана Јеверичић, Надежда Поповић 16 3.97
4 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице Немањина 52, Ужице Божана Јеверичић, Надежда Поповић 30 3.98
5 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице, Немањина 52 Ужице Божана Јеверичић, Надежда Поповић 22 3.91

Укупно учесника: 121 | Просечна оцена: 3.91