„Тежак родитељ“ - како успоставити сараднички однос

Каталошки број програма: 223  

Не

Удружење за унапређење васпитања и образовања Креативни центар, Градиштанска 8, Београд, info@kreativnicentar.rs, 0113820464, 0113088447 , 0113820464

Наталија Панић, natalija.panic@kreativnicentar.rs, 0113088447, 0641102344, 0113820464

Марина Надејин Симић, дипломирани школски психолог-педагог, Четврта гимназија у Београду; Невена Ловринчевић, мастер психолог, ВМЦ Карабурма; Ана Бусарац, Мастер психолог, Војномедицинска академија

Марина Надејин Симић, дипломирани школски психолог-педагог, Четврта гимназија у Београду; Биљана Михаиловић, дипломирани школски психолог-педагог, ОШ „Јован Ристић“, Београд; Драгана Иванчевић Бумбић, VII-1, дипломирани психолог, Трећа београдска гимназија; Ружица Петровић Гашевић, VII-1, дипломирани психолог, Геодетска техничка школа; Горан Кличковић, специјалиста медицинске психологије, Војномедицинска академија; Татјана Стојановић, специјалиста медицинске психологије, Војномедицинска академија; Ана Бусарац, Мастер психолог, Војномедицинска академија

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним синдикатом и широм заједницом;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Унапређење знања и вештина васпитача, наставника и стручних сарадника за сарадњу с родитељима који показују тенденцију да отежавају или избегавају сарадњу

- Стицање знања о основним типовима „тешких родитеља“ и њиховим тенденцијама у комуникацији које отежавају ефикасну сарадњу - Разумевање понашања „тешких родитеља“ и ефеката тих понашања - Обука васпитача и наставника о начинима за превазилажење непријатних осећања - Унапређење знања и вештина у раду с пасивним родитељима - Унапређење знања и вештина у раду с пасивно-агресивним родитељима - Унапређење знања и вештина у раду са агресивним родитељима - Стицање знања о ефикасном давању повратне информације „тешким родитељима“ - Стицање знања о значају асертивног приступа у формирању сарадничког односа

- Учесници стичу знања и вештине за ефикасније препознавање типа комуникације „тешких родитеља“ - Учесници стичу знања о начинима за унапређење сопствених социјалних и комуникационих вештина у односима са „тешким родитељима“ кроз примену асертивног приступа и бихејвиоралних техника - Учесници стичу знања и вештине у ефикаснијем превазилажењу сопствених негативних емоција - Учесници стичу више самопоуздања

 • 1. дан
  • 1. Изазови у комуникацији
  • Пауза
  • 2. Типови „тешких родитеља“
  • Пауза
  • 3. Асертивна комуникација као основ за формирање сарадничког односа
  • Пауза
  • 4. Конструктиван и ефикасан приступ „тешким родитељима“

30

дана: 1
бодова: 8

2000 динара. У цену је урачунато – ауторски хонорaр, хонорар за координацију пројекта, надокнаде за два предавача, приручник, израда потврда о учествовању на семинару, путни трошкови за два предавача

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Балетска школа у Новом Саду, Булевар цара Душана 67 Марина Надејин Симић, Биљана Михаиловић 25 4
2 Суботица, Дом ученика средњих школа у Суботици, Харамбашићева 22 Драгана Иванчевић Бумбић, Татјана Стојановић 25 3.95
3 ПУ "Марија Мунћан", Мајданпек,Николе Тесле 5 Марина Надејин Симић, Ана Бусарац 27 4
4 ОШ "Душан Јерковић Уча", Трг Светог Николаја 18, Шимановци Марина Надејин Симић, Ружица Петровић Гашевић 28 3.97
5 ОШ "Јелена Ћетковић", Београд, Врањска 26 Драгана Иванчевић Бумбић, Татјана Стојановић 28 3.94
6 ДВ "Бисери", Љермонтова 9, Београд Марина Надејин Симић, Биљана Михаиловић 30 3.91
7 ДВ "Бисери", Љермонтова 9, Београд Драгана Иванчевић Бумбић, Ружица Петровић Гашевић 29 3.88
8 Гимназија "Стеван Пузић", Партизанска бб, Рума Марина Надејин Симић, Биљана Михаиловић 25 3.8
9 ДВ "Бамби", Насеље Ослободиоци Ваљева 26, Ваљево Биљана Михаиловић, Драгана Иванчевић Бумбић 30 3.92
10 ДВ "Пионир", Вука Караџића 4, Јагодина Марина Надејин Симић, Биљана Михаиловић 30 3.99

Укупно учесника: 277 | Просечна оцена: 3.94