Тимски рад и компетенције васпитача у служби унапређења квалитета инклузивног процеса

Каталошки број програма: 877  

Не

Центар за стручно усавршавање Шабац, Николе Тесле 1а, rcsabac@gmail.com, 015391599

Душан Којић, rcsabac@gmail.com, 015391599, 0648171755

Данијела Обрадовић, магистар, ОШ“Десанка Максимовић“ Ваљево; Мира Јовановић, Доктор педагошких наука , Академија струковних студија Шабац, Одсек студија

Данијела Обрадовић, магистар, ОШ“Десанка Максимовић“ Ваљево; Мира Јовановић, Доктор педагошких наука , Академија струковних студија Шабац, Одсек студија

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Јачање професионалних компетенција васпитача, медицинских сестара, стручних сарадника у истраживању сопствене праксе и трагање за оптималним решењима и могућностима унапређења квалитета тимског рада и сарадње у инклузивном процесу.

Упознавање васпитача са начинима јачања њихове професионалне улоге у тиму за инклузију; Обука васпитача за самовредновање сопствене праксе; Развијање свести о неопходности континуираног професионалног развоја васпитача у области инклузивног образовања; Оспособљавање васпитача за нове концепте у раду по инклузивном моделу у складу са Новим основама предшколског васпитања Године узлета; Развој професионалних компетенеција, успостављање стандарда струке у погледу обављања послова, вођења документације.

По завршетку обуке очекује се да ће учесници бити оспособљени да:  примене осавремењена знања и вештине о инклузији  унапреде компетенције и вештине за тимски рад  унапреде вештине васпитача за креирање повољне инклузивне климе  међусобно размене искуства и унапреде властити професионални развој иницирају формирање Тима Заједно у Године узлета

 • 1. дан
  • Васпитач у тиму за инклузију у дечјем вртићу
  • Пауза
  • Инклузивни процес и Нове основе Године узлета
  • Пауза за ручак
  • Пауза за кафу
  • Улоге и одговорности васпитача у тиму и инклузивни процес
  • Пауза
  • Пауза за кафу
  • Како унапредити компетенције васпитача за тимски рад и инклузију
  • Пауза

30

дана: 1
бодова: 8

1.600,00 динара по учеснику, за групу од 30 учесника ( 47.000,00 ). Цена покрива хонорар реализатора, трошкове материјала, штампања уверења, административне трошкове. У цену нису урачунати путни трошкови и евентуално потребе за смештајем предавача уколико је километража већа од 300 км у једном правцу.