Превенција и заштита деце од насиља-Могућност за бољу будућност

Каталошки број програма: 133  

Не

Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда, csukikinda2@gmail.com, 0230404830

Дејан Карановић, csukikinda@gmail.com, 0230404830, 0648579262

Милкица Момчилов, Дипломирани социолог, Центар за социјални рад Кикинда; Александра Чолић, ____________________, Центар за социјални рад Кикинда

Милкица Момчилов, Дипломирани социолог, Центар за социјални рад Кикинда; Александра Чолић, ____________________, Центар за социјални рад Кикинда

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним синдикатом и широм заједницом;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Стицање знања и унапређење вештина за препознавање и поступање запослених у образовном систему у ситуацијама насиља над децом-у породици, школи, заједници и у дигиталном свету.

Стицање знања о карактеристикама насиља над децом Разумевање безбедносних ризика и последица директног и индиректног насиља за развој деце. Упознавање са надлежностима релевантних служби и поступањем центра за социјални рад. Усвајање процедура за поступање од стране запослених у образовним установама. Иницирање акција за подизање свести о свим облицима насиља над децом у контексту успостављања спољашње мреже заштите.

По завршетку обуке учесници ће овладати процедурама из области насиља над децом у породици, вршњачком насиљу, насиљу у заједници и у дигиталном свету, стећи ће знања из области породично-правне и социјалне заштите; поступањима када образовне установе укључују друге институције (Цeнтра за социјални рад, Полицијска управа, тужилаштво)и тако дати свој максимум превентивном и интервентном деловању на развој здраве личности детета, кроз све облике васпитног рада са родитељима и ученицима, тако да ће акценат бити већи на идентификовању,спречавању и деловању на насиље.

 • 1. дан
  • Уводне активности: Представљање аутора и реализатора семинара; учесника рада; Очекивања;
  • Облици и последице насиља у породици, школи, заједници и у дигиталном свету
  • Пауза 15 мин
  • Превентивне активности у борби против насиља над децом
  • Пауза
  • Интервентне мере и спољашња мера заштите и сарадња образовног система и исистема социјалне заштите
  • пауза
  • Доприноси школе грађењу партнерства са родитељима, рана идентификација и благовремено поступање
  • пауза
  • Завршне активности

30

дана: 1
бодова: 8

45.000,00 РСД + путни трошкови.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање Кикинда Милкица Момчилов, Александра Чолић 15 3.96
2 Средњa школa "Вук Караџић" у Сечњу. Милкица Момчилов, Александра Чолић 29 3.87

Укупно учесника: 44 | Просечна оцена: 3.92