Примена индивидуализоване, проблемске, програмиране и егземпларне наставе у школи

Каталошки број програма: 552  

Не

Центар за образовање и професионални развој, Текеришка 18А, 11221 Београд, eduscimail@ceoprora.rs, 0114054597, ,

Радован Антонијевић, aa_radovan@yahoo.com, 0114253714, 0638118889,

Бојан Грујић, дипломирани педагог, Школа креативних вештина; Марина Пејчиновић, мастер академске студије другог степена, ОШ Бранко Радичеви, Штаваљ

Бојан Грујић, дипломирани педагог, Школа креативних вештина; Марина Пејчиновић, мастер академске студије другог степена, ОШ Бранко Радичеви, Штаваљ; Наташа Николић, мастер педагог, Филозофски факултет Универзитета у Београду

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Оспособљавање наставника да применом различитих типова наставе и њиховим комбиновањем успешно решавају постављене образовно-васпитне проблеме и захтеве савремене наставне праксе

- Подстицање и оспособљавање наставника за коришћење индивидуализоване, програмиране, проблемске и егземпларне наставе, на увођење иновација у образовном-васпитном раду, на комбинацију наставних система (типова наставе). - Подстицање и оспособљавање наставника на квалитетно управљање једноразредним и комбинованим одељењем у оквиру различитих модела методичке организације часа. - Оспособљавање наставника, да припреми и организује наставу која подстиче креативност ученика и води до ефикаснијег учења.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Типови наставе у једноразредним и комбинованим одељењима Индивидуализована настава и учење Програмирана настава и учење Проблемска настава и учење Егземпларни модел наставног рада Паузе

30

дана: 1
бодова: 8

1.500,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ ''Бачина'', Варварин Бојан Грујић, Марина Пејчиновић 20 3.97
2 ОШ ''Лаза Лазаревић'', Клење, Богатић Бојан Грујић, Марина Пејчиновић 30 3.97
3 ОШ ''Живко Томић'', Доња Шаторња, Топола Бојан Грујић, Марина Пејчиновић 30 3.95
4 ОШ ''Милутин Јеленић'', Горња Трнава, Топола Бојан Грујић, Марина Пејчиновић 30 3.92
5 ОШ ''Меша Селимовић'', Рибарићи бб, Рибарићи (Тутин) Бојан Грујић, Марина Пејчиновић 30 3.79
6 ОШ ''Милан Илић Чича'', Аранђеловац, Књаза Милоша 88 Бојан Грујић, Марина Пејчиновић 29 3.92
7 ОШ ''Анта Богићевић'', Јанка Веселиновића 6, Лозница Бојан Грујић, Марина Пејчиновић 30 3.95
8 ОШ "Свети Сава", Суботинац Бојан Грујић, Марина Пејчиновић 29 3.93
9 ОШ "Стефанија Михајловић", Брза Паланка Бојан Грујић, Марина Пејчиновић 30 3.94
10 Неготинска гимназија, Неготин Бојан Грујић, Марина Пејчиновић 29 3.89

Укупно учесника: 287 | Просечна оцена: 3.92