Утицај особина личности и понашања васпитача и наставника на стварање и одржавање толерантне средине за учење и развој детета

Каталошки број програма: 203  

Не

Удружење Центар за психолошку едукацију, Јурија Гагарина 110/53, Нови Београд, nevenalovrincevic@gmail.com, 0603546396

Невена Ловринчевић, nevenalovrincevic@gmail.com, 0116156554, 0603546396

Невена Ловринчевић, мастер психолог, ВМЦ Карабурма

Тамара Баковић Грче, мастер психолог , Војномедицинска академија; Јованка Хрвачевић, дипломирани психолог , Војномедицинска академија; Горан Кличковић, специјалиста медицинске психологије, Војномедицинска академија; Татјана Стојановић, специјалиста медицинске психологије, Војномедицинска академија; Ана Бусарац, Мастер психолог, Војномедицинска академија

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање рефлексивне праксе предшколске установе;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за професионални приступ пракси;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Унапређење знања и вештина запослених у правцу разумевања утицаја особина личности и понашања васпитача и наставника на процес стварања толерантне средине за учење и развој детета као и унапређење комуникационих компетенција запослених

- Сензибилизација запослених за препознавање значаја формирања и промовисања толерантних вредносних система у васпитно-образовној установи - Оснаживање запослених за разумевање повезаности модела: особине личности – понашање – креирање толерантне климе у васпитно-образовној установи - Оснаживање компетенција самоевалуације васпитача и наставника у процени ефеката сопствених облика понашања према деци и ученицима - Оснаживање компетенција за медијацију и управљање конфликтом - Оснаживање компетенција за управљање негативним емоцијама - Упознавање са утицајем и управљањем невербалном комуникацијом

- Учесници стичу знања о утицају особина личности и понашања наставника и васпитача на креирање толерантне климе и вредносних система у установи - Учесници стичу знања којима оснажују компетенције за самоевалуацију у правцу процене утицаја сопствених облика понашања на понашања деце и ученика - Учесници разумеју значај формирања толерантне средине и промоције толерантног система вредности за развој детета и превенцију вршњачког насиља - Учесници стичу знања за боље управљање конфликтима и негативним емоцијама

 • 1. дан
  • - Наставник и васпитач као креатор климе у школи и вртићу
  • Пауза
  • - Значај асертивности и недискриминативног понашања за успостављање толерантног окружења
  • Пауза
  • Медијација, управљање конфликтом и негативним емоцијама
  • Пауза
  • Формирање толерантне и недискриминативне атмосфере у школи и вртићу

30

дана: 1
бодова: 8

2600 динара . У цену је урачунато – ауторски хонорор, хонорар за координацију пројекта, хонорар за реализаторе, израда сертификата, порези.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Београд Тамара Баковић Грче, Татјана Стојановић 22 3.97
2 Bački Petrovac Горан Кличковић, Ана Бусарац 28 4

Укупно учесника: 50 | Просечна оцена: 3.99