Мапе ума у образовно-васпитном процесу

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 592  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080

Милан Јовановић, Мастер историчар, ОШ Раде Драинац; Драгана Ћурчић, , Економско-трговинска школа, Бечеј; Весна Тутуновић, , ОШ „Иво Андрић“ Београд

Милан Јовановић, Мастер историчар, ОШ Раде Драинац; Драгана Ћурчић, , Економско-трговинска школа, Бечеј; Весна Тутуновић, , ОШ „Иво Андрић“ Београд

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Примена мапе ума у циљу увођења иновација у образовно-васпитни процес на принципима активног учења и креативног рада, јачања стручних компетенција наставника/васпитача, оснаживања компетенција ученика/деце и њиховог оспособљавања за самостални рад.

- Планирање наставе на основу техника које подстичу ученике/децу на активност, разумевање текста и развијање мотивације у процесу учења. - Оспособљавање учесника да у наставном процесу користе методу брејнсторминг и подучавају ученике/децу њеном коришћењу. - Оспособљавање учесника да у наставном процесу користе методу менталне мапе у дигиталној форми и подучавају ученике/децу њеном коришћењу. - Оспособљавање учесника да користе методу менталне мапе у свакодневном животу. - Оспособљавање учесника да подучавају ученике/децу како да методу менталне мапе примењују у свакодневном животу.

Након савладане обуке очекује се да ће учесници: - унапредити компетенције за поучавање и учење, - разумети значај и овладати методом брејнсторминг, - разумети значај и усвојити методу мапе ума, - разликовати вредност мапе ума у односу на линеарну белешку, - развити отвореност према другачијим методама преноса и усвајања знања и вештина, - умети да стечена знања и вештине пренесу ученицима/деци и тако унапреде њихове компетенције, - савладати коришћење најмање једног онлајн алата за израду мапе ума.

  • 1. недеља
    • Шта је мапа ума, чему служи и како је направити?
  • 2. недеља
    • Какве су мапе ума у акцији?
    • Како сте планирали примену мапе ума у сценарију за час?

45

недеља: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 4000 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, одржавање сервера и система за учење на даљину.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Милан Јовановић, Весна Тутуновић 18 3.96
2 Милан Јовановић, Весна Тутуновић 35 3.98
3 Милан Јовановић, Драгана Ћурчић 11 3.98
4 Милан Јовановић, Драгана Ћурчић 5 4
5 Милан Јовановић, Драгана Ћурчић 5 4
6 Милан Јовановић, Драгана Ћурчић 5 4
7 Милан Јовановић, Драгана Ћурчић 11 4
8 Милан Јовановић, Драгана Ћурчић 9 4

Укупно учесника: 99 | Просечна оцена: 3.99