„Сензоперцептивне активности у вртићу“

Каталошки број програма: 888  

Не

Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0646424132

Тања Аћимовић, cacakrc@gmail.com, 032320100, 064/6424132

Невена Милановић Царевић, Струковни васпитач, ПУ „Сунце“ Горњи Милановац; Сандра Остојић, Докторант Факултета педагошких наука , ПУ „Сунце“ Горњи Милановац

Невена Милановић Царевић, Струковни васпитач, ПУ „Сунце“ Горњи Милановац; Сандра Остојић, Докторант Факултета педагошких наука , ПУ „Сунце“ Горњи Милановац; Светлана Рашић, Медицинска сестра , ПУ „Сунце“ Горњи Милановац; Снежана Остојић, Медицинска сестра, ПУ „Сунце“ Горњи Милановац

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом

Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”

Упознавање васпитача и медицинских сестара васпитача са значајем сезоперцептивних активности за целокупан раст и развој предшколског детета.

Проширивање знања васпитача о сензомоторном развоју и његовом значају. Проширивање знања васпитача о подстицању развоја различитих видова перцепције.Упознавање васпитача и медицинских сестара васпитача о значају континуиране реализације сензоперцептивних активности у вртићу. Упознавање васпитача и медицинских сестара васпитача са разноврсним могућностима богаћења сензорне целине у вртићу кроз пројекте аутора: „Сензомоторни зид, „Сензорне табле“ и „Сензорни вртић“. Оспособљавање васпитача и медицинских сестара васпитача да дизајнирају, обогате и израде сопствена средства и сензорне целине. Оспособавање васпитача за континуирану реализацију сензоперцептивних активности у оквиру пројеката у вртићу у складу са концепцијом Године узлета.

Да учесници програма усвоје и прошире своја знања о значају сензоперцептивног развоја и врстама перцепција које чине тај развој. Да се учесници програма упознају са разноврсним сензоперцептивним активностима и дидактичким сензомоторним средствима. Да се учесници програма оспособе да дизајнирају и израде сопствена средства са циљем реализације разноврснијих сензоперцептивних активности у сопственој пракси. Да се учесници оспособе за израду средстава у области сензомоторног развоја уважавајући одређена сазнања из теорије и праксе. Да се прошире знања учесника о могућностима ефикасне сарадње са колегама (хоризонтална размена), родитељима и друштвеном заједницом.

 • 1. дан
  • Предавање- „Сензоперцептивни развој детета од рођења до поласка у школу“
  • Предавање „Значај сензорног васпитања и реализације сензоперцептивних активности у вртићу“
  • Врсте чула и њихов значај
  • Приказ пројеката, израде средстава и сензоперцептивних активности аутора програма
  • Практични приказ начина израде средстава и њихова употреба у пројектним активностима

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику 2.000 рсд . Спецификација цене: хонорар реализатора у бруто износу, радни материјал за семинар и издавање уверења. У цену нису урачунати додатни трошкови (путни трошкови и смештај за реализаторе, освежење у паузама и храна).

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ЦСУ Чачак Невена Милановић Царевић, Сандра Остојић, Светлана Рашић, Снежана Остојић 15 3.98
2 Црвени крст Крагујевац, Светозара Марковића 7 Невена Милановић Царевић, Сандра Остојић, Светлана Рашић, Снежана Остојић 24 3.98

Укупно учесника: 39 | Просечна оцена: 3.98