ПРЕВЕНЦИЈА ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА ФИЛМОМ И ФИЛМСКОМ АНИМАЦИЈОМ

Каталошки број програма: 130  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању , Горанска бб Смедерево, office@rcsmed.edu.rs, 026619906, 026619907 , 026619906

Sanja Nedeljković, snedeljkovic@rcsmed.edu.rs, 026619906, 0606831905, 026619906

Драгана Живковић Скокић, Професор, ОШ,,Радица Ранковић'' Лозовик; Вито Петровић, , ОШ „Радица Ранковић“ Лозовик

Драгана Живковић Скокић, Професор, ОШ,,Радица Ранковић'' Лозовик; Вито Петровић, , ОШ „Радица Ранковић“ Лозовик

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Унапређивање компетенција и вештина запослених у васпитно образовним установама за препознавање појава и облика вршњачког насиља са крајњим циљем превенције применом метода и техника израде играних и анимираних филмова.

Усвајање и унапређивање компетенција о појавним облицима вршњачког насиља,учесталошћу и факторима ризика у настанку и испољавању вршњачког насиља у образовно васпитним установама. Упознавање са програмом превенције и усвајање специфичних вештина кроз снимање играних и анимираних филмова. Едуковање запослених да радом на филму и филмској анимацији дефокусирају вршњачко насиље и креирају ненасилну атмосферу у васпитно образовним установама.

-Учесници су едуковани да препознају облике вршњачког насиља и схватају важност превенције било ког облика насилног понашања. -Учесници су оспособљени да ученике укључе у израду филмских и анимираних продуката у циљу превенције насиља,стављањем фокуса на културно стваралачке садржаје. -Едуковани учесници увиђају значај филма и филмске анимације као једног од начина превенције вршњачког насиља, развијајући истовремено кључне компетенције код ученика-компетенције за целоживотно учење.

 • 1. дан
  • 1.Упознавање учесника са темом,агендом,општим и специфичним циљевима програма
  • Пауза
  • 2.Разликовање видова вршњачког насиља и његова превенција
  • Пауза
  • 3.Филм и филмска анимација у превенцији насиља
  • Пауза
  • 4. Синопсис и сториборд
  • Пауза
  • 5. Технике израде играног и анимираног филма
  • Пауза
  • 6. Сумирање и евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

2000 динара по учеснику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ Ђорђе Јовановић, Селевац Драгана Живковић Скокић, Вито Петровић 20 3.93
2 ОШ Слободан Јовић, Волуја Драгана Живковић Скокић, Вито Петровић 24 3.97

Укупно учесника: 44 | Просечна оцена: 3.95