Развијање медијске писмености и критичког мишљења у настави језика

Каталошки број програма: 963  

Не

Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац, Лесковачког одреда бр.6, csuleskovac@gmail.com, 016214555 , 016214555

Лидија Крстић Стојичић, lidija@csuleskovac.edu.rs, 016214555, 0668558565, 016214555

Катарина Ристановић Ацовић, Дипл.проф.енглеског језика и књижевности, Гимназија „Таковски устанак“ у Горњем Милановцу; Валентина Гаврановић, Доктор наука - филолошке науке, Универзитет Сингидунум

Катарина Ристановић Ацовић, Дипл.проф.енглеског језика и књижевности, Гимназија „Таковски устанак“ у Горњем Милановцу; Валентина Гаврановић, Доктор наука - филолошке науке, Универзитет Сингидунум; Жељко Андријанић, Дипломирани професор енглеског језика , Уметничка школа у Краљеву ; Ана Трипковић, Доктор наука, Comlang, Стара Пазова; Марија Вељић, Мастер , Гимназија „Таковски устанак“, Горњи Милановац

страни језик

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Оснаживање наставника да планирају и организују наставни процес који доприноси развијању медијске писмености и критичког мишљења ученика.

- Указивање на значај улоге коју медији имају у савременом образовању; - Упознавање наставника са пет основних принципа медијске писмености и начином њихове примене у настави језика; - Овладавање поступцима и алатима којима се ученици подстичу да критички анализирају медијске поруке које слушају или читају; - Развијање међупредметних компетенција ученика (рад са подацима и информацијама,комуникација,дигитална компетенција); - Указивање на значај етичке интернет комуникације (одговорно дељење садржаја на друштвеним мрежама; правила интернет кореспонденције); - Оспособљавање ученика да аргументовано изражавају своје ставове и учествују у дискусијама и дебатама уз уважавање свих учесника у том процесу.

По завршетку обуке наставници ће бити оснажени да осмишљавају и реализују часове на којима ће ученици унапређивати језичке вештине (слушање, читање, писање) кроз критичку анализу медијских садржаја (новински чланци, интернет портали, фотографије, рекламе). Полазници обуке знаће да упуте ученике како се креира релевантна и квалитетна медијска порука и на који начин могу да избегну замке дељења непроверених и лажних информација.

 • 1. дан
  • Медијска писменост у настави језика - уводне напомене
  • Критичка анализа медијских порука
  • Кодекс понашања за кориснике медија
  • Примена принципа медијске писмености и критичког мишљења у настави језика - практични део
  • Паузе

30

дана: 1
бодова: 8

1.800,00 динара. У цену су урачунати: хонорари реализатора програма, порези и доприноси на ауторски хонорар, радни материјал.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда 6, Лесковац Катарина Ристановић Ацовић, Марија Вељић 18 3.99
2 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда 6, Лесковац Катарина Ристановић Ацовић, Марија Вељић 22 3.88

Укупно учесника: 40 | Просечна оцена: 3.94