Инклузија по мери детета

Каталошки број програма: 247  

Не

Институт за експерименталну фонетику и патологију говора "Ђорђе Костић", Господар Јованова 35, iefpg@iefpg.org.rs, 0113208511

др сци Љиљана Јеличић, lilijen@ymail.com, 0113208519, 0642214295

Мирјана Совиљ, Доктор наука, ИЕФПГ, ЦУЖА ; Силвана Пунишић, Доктор наука, ИЕФПГ, ЦУЖА ; Славица Максимовић, Доктор наука, ИЕФПГ, ЦУЖА ; Вања Ненадовић, доктор наука, ИЕФПГ

Мирјана Совиљ, Доктор наука, ИЕФПГ, ЦУЖА ; Силвана Пунишић, Доктор наука, ИЕФПГ, ЦУЖА ; Славица Максимовић, Доктор наука, ИЕФПГ, ЦУЖА ; Љиљана Јеличић, Доктор наука, ИЕФПГ, ЦУЖА; Милица Ћировић, Студент докторских студија , ИЕФПГ; Вања Ненадовић, доктор наука, ИЕФПГ; Маша Марисављевић, асистент, докторанд, ИЕФПГ, ЦУЖА, Универзитет Сингидунум, Факултет за медије и комуникације

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Стицање и унапређење знања о препознавању поремећаја, врстама поремећаја и атипичностима које могу угрозити дечији развој и учење, и моделирање наставе за децу у инклузији.

Стицање и унапређење знања о врстама, узроцима, препознавању и клиничкој слици поремећаја и структуирање оптималних васпитно-образовних модела за децу у инклузији. Усвајање општих комуникацијских модела намењених деци у инклузији. Усвајање специфичних комуникацијских модела за децу у инклузији. Израда комуникацијског модела према педагошком профилу детета у инклузији.

По завршетку обуке наставници ће поседовати знање о најучесталијим врстама развојних поремећаја, узроцима настанка поремећаја и њиховим последицама по способности за учење што ће им омогућити да: aдекватнијe проценe потенцијалe детета, лакше израде педагошки профил детета и структуирају најоптималније васпитно-образовне моделе за децу у иклузији.

 • 1. дан
  • Поремећаји говора и језика
  • Поремећаји читања и писања (развојна дислексија и/или развојна дисграфија)
  • Поремећаји пажње и концентрације
  • Радионица
 • 2. дан
  • Емоционални поремећаји и поремећаји понашања
  • Остали развојни поремећаји
  • Социјална, културна и материјална депривација
  • Радионица
  • Тестирање и анкетирање

30

дана: 2
бодова: 16

3.600,00 РСД Надокнада предвачима, радни материјал. У цену нису урачунати трошкови пута и смештаја уколико се семинар реализује ван територије Београда.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Udruženje roditelja "Podrži me" Kosovska Mitrovica, Nemanjina bb, Kosovska Mitrovica Мирјана Совиљ, Љиљана Јеличић, Милица Ћировић 30 3.97
2 Nevladina organizacija "Santa Marija", Kralja Petra I br.55, Zvečan Мирјана Совиљ, Љиљана Јеличић 30 3.99

Укупно учесника: 60 | Просечна оцена: 3.98