Музика уз помоћ рачунара

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 948  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080, ,

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080,

Марија Ђокић, Музичка школа Исидор Бајић; Јасна Марковић Вујановић, Музичка школа Исидор Бајић; Радмила Николић, Економска школа Нада Димић, Земун

Марија Ђокић, Музичка школа „Исидор Бајић”; Јасна Марковић Вујановић, Музичка школа Исидор Бајић; Радмила Николић, Економска школа Нада Димић, Земун

уметности

компетенције за уже стручну област

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Увођење рачунара у област музике и уметности. Подизање нивоа рачунарске писмености укључених у систем образовања на свим нивоима. Оспособљавање наставника за увођење ученика у поље практичне примене познавања рачунара.

Оспособљавање наставника и васпитача за овладавање и коришћење програма за писање нота и креирање музичких аранжмана који ће бити коришћени у настави. Стицање потребних вештина за писање приручника, уџбеника и лекција у електронском облику за дате циљне групе. Овладавање вештинама које ће омогућити шире регионално повезивање са колегама из исте струке. Осавремењавање самог предмета - било да се ради о настави музичког васпитања на свим нивоима или о изучавању једног специфичног инструмента. Могућност лакше, брже и живље комуникације наставника и ученика. Допуна постојећег знања: надоградња постојећих вештина, преиспитивање сопствених знања и умећа.

наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
васпитач у предшколској установи

1. недеља Предности употребе савремених рачунарских технологија у музичком нотирању 2. недеља Техника записивања музике уз помоћ рачунара 3. недеља Практична употреба дигиталног нотног записа 4. недеља Објављивање креираног материјала Анализа рада на семинару – завршни сусрет

15

недеља: 4
бодова: 32

2.900,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Марија Ђокић, Јасна Марковић Вујановић 39 3.93
2 Марија Ђокић, Јасна Марковић Вујановић 43 3.97
3 Марија Ђокић, Јасна Марковић Вујановић 39 3.96
4 Марија Ђокић, Јасна Марковић Вујановић 40 3.96
5 Марија Ђокић, Јасна Марковић Вујановић 7 3.97
6 Марија Ђокић, Јасна Марковић Вујановић 41 3.99
7 Марија Ђокић, Јасна Марковић Вујановић 54 3.99
8 Марија Ђокић, Јасна Марковић Вујановић 10 4
9 Марија Ђокић, Јасна Марковић Вујановић 17 4
10 Марија Ђокић, Јасна Марковић Вујановић 41 4
11 Марија Ђокић, Јасна Марковић Вујановић 10 4

Укупно учесника: 341 | Просечна оцена: 3.98