Имплементација нових методских поступака у усавршавању технике скијања

Каталошки број програма: 1071  

Не

Факултет за спорт и физичко васпитање, Лепосавић, Доситеја Обрадовића бб, dif@pr.ac.rs, 02883701

Верољуб Станковић, veroljub.stankovic@pr.ac.rs, 02884701, 0648904600

Верољуб Станковић, доктор наука, Факултет за спорт и физичко васпитање

Верољуб Станковић, доктор наука, Факултет за спорт и физичко васпитање ; Љубиша Лилић, доктор наука, Факултет за спорт и физичко васпитање ; Tоплица Стојановић, Доктор наука, Факултет за спорт и физичко васпитање; Лазар Тоскић, Доктор наука, Факултет за спорт и физичко васпитање

физичко васпитање

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Општи циљ програма је обука наставника и професора за примену нових методских поступака у реализацији наставе скијања.

Упознавање са новим методски поступцима у обуци скијаша, упознавање са новим елементима технике скијања, демонстрација вежби и указивање на најчешће грешке приликом обучавања, обезбеђивање средстава за успешно обучавање ученика.

По завршетку програма очекује се да ће наставници и професори бити оспособљени да стечена знања примењују у методици обуке скијања. Таква имплементација нових методски поступака даће позитивне ефекте на усвајање техничких елемената скијања, као и на моторичке и функционалне способности ученика.

 • 1. дан
  • Увод
  • Теоријске основе скијања
  • Пауза
  • Практична настава - први час
  • Пауза
  • Практична настава - други час
 • 2. дан
  • Теорија скијања
  • Пауза
  • Практична настава - први час
  • Пауза
  • Практична настава - други час
 • 3. дан
  • Теорија скијања
  • Пауза
  • Практична настава - први час
  • Пауза
  • Практична провера стечених знања
  • Пауза за освежење и одмор.
  • Теоријска провера стечених знања
  • Евалуација семинара
  • Додела сертификата

30

дана: 3
бодова: 18

Цена семинара износи 3000 динара по учеснику. У цену је урачунато: трошкови организације, административни трошкови изнајмљивања простора, радни материјал, путни трошкови, сертификат.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Копаоник "ЈАТ" апартмани Верољуб Станковић, Љубиша Лилић, Tоплица Стојановић 9 3.91
2 Копаоник "ЈАТ" апартмани Верољуб Станковић, Љубиша Лилић, Tоплица Стојановић 13 4
3 Копаоник , Хотел "ЈАТ" Апартмани Верољуб Станковић, Љубиша Лилић 6 4
4 Бањско-Бугарска Верољуб Станковић, Љубиша Лилић 13 3.53

Укупно учесника: 41 | Просечна оцена: 3.86