Сарадња школе и родитеља као темељ напредовања ученика

Каталошки број програма: 175  

Не

Центар за стручно усавршавање Шабац, Николе Тесле 1а, rcsabac@gmail.com, 015391599

Душан Којић, rcsabac@gmail.com, 015391599, 0648171755

Данијела Обрадовић, магистар, ОШ“Десанка Максимовић“ Ваљево; Мира Јовановић, Доктор педагошких наука , Академија струковних студија Шабац, Одсек студија

Данијела Обрадовић, магистар, ОШ“Десанка Максимовић“ Ваљево; Мира Јовановић, Доктор педагошких наука , Академија струковних студија Шабац, Одсек студија

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним синдикатом и широм заједницом;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Изградња и унапређивање сарадње и партнерства између школе и родитеља подизањем нивоа компетенција наставника,стручних сарадника,директора за примену различитих модела и облика сарадње и ангажовања родитеља у циљу остваривања ученикових потенцијала.

- Сензибилизација учесника на потребе и могућности сарадње са родитељима, те развијање партнерског и сарадничког односа са родитељима у циљу пружања подршке ученицима - Подстицање учесника на ангажовање и пружање свог доприноса у остваривању сарадње и партнерства школе и родитеља - Стицање знања о добробитима, условима, изазовима и могућим ометајућим факторима успешне сарадње школе и родитеља - Стицања знања о моделима,облицима и садржајима сарадње школе и родитеља - Упознавање са стратегијама унапређивања сарадње и успешне комуникације школе и родитеља - Израда сценарија различитих видова активности, као и плана унапређења и подстицања сарадње и партнерства школе и родитеља

По завршетку обуке учесници ће бити оспособљени да: - познају друштвени,школски и индивидуални контекст сарадње школе и родитеља - препознају потребе и могућности сарадње са родитељима - познају добробити и изазове сарадње школе и родитеља - да се лично ангажују у остваривању и развоју партнерског и сарадничког односа са родитељима у циљу пружања подршке ученицима - да превазиђу ометајуће факторе успешне сарадње школе и родитеља - да реализују различите моделе,облике и садржаје током сарадње са родитељима - да примењују различите стратегије за унапређивања сарадње и комуникације са родитељима - да припреме и реализују план унапређења и подстицања сарадње и партнерства школе и родитеља

 • 1. дан
  • Сарадња школе и родитеља у контексту савремених животних околоности
  • Пауза за кафу
  • Сарадња школе и родитеља - облици и садржаји
  • Пауза
  • Добробити и изазови сарадње школе и родитеља
  • Пауза за ручак
  • Корак напред у сарадњи школе и родитеља

30

дана: 1
бодова: 8

1.600,00 динара по учеснику, за групу од 30 учесника ( 47.000,00 ). Цена покрива хонорар реализатора, трошкове материјала, штампања уверења, административне трошкове. У цену нису урачунати путни трошкови и евентуално потребе за смештајем предавача уколико је километража већа од 300 км у једном правцу.