Мотивација ученика у наставном процесу

Каталошки број програма: 615  

Не

Учитељско друштво Ниш, Ниш,Краља Стефана Првовенчаног бр.2, uc.drus.nis@gmail.com, 0693366717, 0604620040, 018528076

Станиша Костадиновић, stanisa.kosta@gmail.com, 018280906, 0693366717, 018528076

Маја Врачар, дипломирани педагог – мастер, Зуботехничка школа Звездара, Београд; Бисерка Светозаревић, професор педагогије

Маја Врачар, дипломирани педагог – мастер, Зуботехничка школа Звездара, Београд; Бисерка Светозаревић, професор педагогије; Станиша Костадиновић, професор разредне наставе, ОШ Свети Сава, Ниш; Миодраг Плавшић, професор разредне наставе, ОШ Душан Радовић, Ниш

општа питања наставе

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање компетенција наставника за развијање мотивације за учење код ученика

Стицање знања и вештина о начинима и врстама мотивисања ученика за учење и развијања међупредметних комептенција код ученика. - Оспособљавање наставника за подршку и прихватање различитих стилова учења код ученика. - Обучавање наставника за планирање подстицајних поступака у наставном процесу. - Оснаживање наставника за пружање помоћи и подршке ученицима у развијању мотивације за учење. - Боље разумевање повезаности мотивације за учење и успеха у учењу.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Увод у програм семинара, циљеви програма 2. Мотивација као основа квалитетног наставног процеса 3. Школски успех, учење и мотивација 4. Улога наставника у развоју подстицајне школске средине

30

дана: 1
бодова: 8

1.500,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Димитрије Прица", Доња Брњица, Приштина, Косовски округ Маја Врачар, Бисерка Светозаревић 30 4
2 ОШ "Јован Јовановић Змај", Малца, Малца бб, Пантелеј, Ниш Бисерка Светозаревић, Станиша Костадиновић 20 3.77
3 ОШ "Ђура Јакшић", Јелашница, Српских Просветитеља 7, Бисерка Светозаревић, Миодраг Плавшић 24 3
4 ОШ "Милоје Закић", Топличка 14, Куршумлија Бисерка Светозаревић, Станиша Костадиновић 29 3
5 ош "Свети Сава", Гарсија Лорке бб, Ниш Бисерка Светозаревић, Станиша Костадиновић 26 4
6 Трговинска школа, Мајаковског бб, Медијана, Ниш Бисерка Светозаревић, Миодраг Плавшић 30 3.94
7 ОШ "Свети Сава", Гарсија Лорке, бб, Ниш Бисерка Светозаревић, Станиша Костадиновић 17 3.99
8 ОШ "Браћа Аксић", Липљан, адреса Липљан бб, Маја Врачар, Бисерка Светозаревић 30 3.96