Дигитална наставна средства -корак ка савременој активној настави

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 445  

Да

Центар за стручно усавршавање Шабац, Николе Тесле 1а, rcsabac@gmail.com, 015391599

Душан Којић, rcsabac@gmail.com, 015391599, 0648171755

Гордана Марковић-Сакић, Дипломирани школски психолог-педагог, Основна школа „Анта Богићевић“ ; Радојка Стефановић, Виша педагошка академија Душан Јерковић, ОШ „Анта Богићевић“ Лозница

Гордана Марковић-Сакић, Дипломирани школски психолог-педагог, Основна школа „Анта Богићевић“ ; Радојка Стефановић, Виша педагошка академија Душан Јерковић, ОШ „Анта Богићевић“ Лозница; Драгана Николић Стојановић, Дипломирани инжењер, Основна школа „Анта Богићевић“ , Лозница

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Развијање дигиталних компетенција и компетенција за подучавање - израдa дигиталних наставних средстава (дигиталне асоцијације, укрштенице, квиза и WebQuesta)

1. Уочавање важности и могућности примене дигиталних наставних средстава у подизању мотивације за учење 2. Практично овладавање техником израде дигиталних наставних средстава (интерактивна укрштеница, асоцијација, квиз знања, WebQuest-a) 3. Оспособљавање наставника за креирање дигиталних наставних средстава у циљу мисаоног активирања и развоја критичког мишљења ученика 4. Примена научених дигиталних техника у креирању сценарија за час

Полазници ће бити оспособљени да: - израђују дигитална наставна средства ( интерактивна укрштеница, асоцијација, квиз) у предметима; - да препознају наставне садржаје где могу употребити овa наставнa средства; - користе дигитална наставна средства у склопу примене активних метода наставе у различитим наставним садржајима; - да израђују и користе програм WebQuest-a ; - креирају часове у којима ће применити дигитална наставна средства са циљем развијања виших мисаоних процеса код ученика;

 • 1. недеља
  • Тема 1: Мотивација за учење-кључ активне наставе
  • Тема 2: Израда дигиталне асоцијације
 • 2. недеља
  • Тема 3: Израда дигиталне укрштенице
  • Тема 4: Израда интерактивног квиза знања
 • 3. недеља
  • Тема 5: Израда WebQuest-а
  • Тема 6: Завршни рад-израда припреме (сценарија) за час

30

недеља: 3
бодова: 24

2.700,00 динара по учеснику, за групу од 30 учесника ( 80.000,00 ). Цена покрива хонорар реализатора, трошкове материјала, штампања уверења, административне трошкове. У цену нису урачунати путни трошкови и евентуално потребе за смештајем предавача уколико је километража већа од 300 км у једном правцу.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Радојка Стефановић, Драгана Николић Стојановић 7 3.52

Укупно учесника: 7 | Просечна оцена: 3.52