Разноврсна настава-бољи резултати

Каталошки број програма: 443  

Не

Центар за стручно усавршавање Шабац, Николе Тесле 1а, rcsabac@gmail.com, 015391599

Душан Којић, rcsabac@gmail.com, 015391599, 0648171755

Данка Пајић, Професор разредне наставе , ОШ „Боривоје Ж. Милојевић“; Весна Лазаревић, Специјалиста методике наставе математике, ОШ „Боривоје Ж. Милојевић“

Данка Пајић, Професор разредне наставе , ОШ „Боривоје Ж. Милојевић“; Весна Лазаревић, Специјалиста методике наставе математике, ОШ „Боривоје Ж. Милојевић“

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

-Оспособљавање наставника за примену индивидуализоване и егземпларне наставе као и за примену интердисциплинарног приступа планирању наставе.

Подстицање и оспособљавање наставника за коришћење индивидуализоване и егземпларне наставе, на увођење иновација у образовном-васпитном раду, на комбинацију наставних система (типова наставе); Уважавање Блумове таксономије при креирању задатака за ученике различитог нивоа постигнућа; Стицање знања о интердисциплинарном приступу планирању наставе; Оспособљавање наставника да припреми и организује наставу која подстиче креативност ученика и води до ефикаснијег учења.

По завршеном семинару очекује се да ће учесници проширити знања о индивидуализованој и егземпларној настави, и бити подстакнути на увођење иновација у образовном-васпитном раду, на комбиновање наставних система (типова наставе); да ће уважавати Блумову таксономију при креирању задатака за ученике различитог нивоа постигнућа ; да ће проширити знања о интердисциплинарном приступу планирања наставе и бити мотивисани за његову примену; да ће припремати и организовати наставу која подстиче креативност ученика и води до функционалних знања и ефикаснијег учења.

 • 1. дан
  • Индивидуализована настава
  • Пауза
  • Егземпларна настава
  • Пауза за ручак
  • Интердисциплинарна настава –пут до функционалних знања
  • Пауза за кафу
  • Интердисциплинарна настава –израда сценарија

30

дана: 1
бодова: 8

1.600,00 динара по учеснику, за групу од 30 учесника ( 47.000,00 ). Цена покрива хонорар реализатора, трошкове материјала, штампања уверења, административне трошкове. У цену нису урачунати путни трошкови и евентуално потребе за смештајем предавача уколико је километража већа од 300 км у једном правцу.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Боривоје Ж. Милојевић", Крупањ Данка Пајић, Весна Лазаревић 30 3.99
2 Основна школа "Жика Поповић" Владимирци Данка Пајић, Весна Лазаревић 30 3.98
3 ОШ "Слободан Бајић Паја" Нови Карловци Данка Пајић, Весна Лазаревић 22 4
4 Крупањ , ОШ Боривоје Ж. Милојевић Данка Пајић, Весна Лазаревић 23 3.99
5 ОШ,,Јан Амос Коменски'', Маршала Тита 76, Кулпин Данка Пајић, Весна Лазаревић 24 3.97
6 Основна школа "Жикица Јовановић Шпанац" , Бела Црква Данка Пајић, Весна Лазаревић 30 3.99
7 Основна школа "Боривоје Ж. Милијевић", Крупањ Данка Пајић, Весна Лазаревић 24 3.84
8 ОШ " Чаки Лјош " , Бачка Топола Данка Пајић, Весна Лазаревић 30 3.89
9 Центар за стручно усавршавање Шабац Данка Пајић, Весна Лазаревић 9 3.98

Укупно учесника: 222 | Просечна оцена: 3.96