Више од игре – драмски метод и драмске технике у раду са децом

Каталошки број програма: 654  

Не

Центар за драмски метод ИнДрама, Булевар Mихајла Пупина 185/19, Нови Београд, duda.bojovic@gmail.com, 0113192060, 0643955120,

Душица Бојовић, duda.bojovic@gmail.com, 0113192060, 0643955120,

Душица Бојовић, дипломирани васпитач, Центар за драмски метод ИнДрама

Душица Бојовић, дипломирани васпитач, Центар за драмски метод ИнДрама; Емина Живојиновић, дипломирани васпитач, ПУ „Нада Наумовић”; Крагујевац; Исидора Кораћ, доктор наука, Висока школа струковних студија за васпитаче; Слађана Драшковић, дипломирани васпитач, Пу „Наша Радост“ Смедерево; Гордана Панчић, мастер васпитач, ПУ "Звездара", Београд

предшколско васпитање и образовање

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Стицање теоријских и практичних знања учесника о драмском методу и техникама као високо вреднованом и ефикасном методу и стратегији у раду са децом.

Унапређење знања полазника о драмском методу и техникама и развој компетенција примене и повезивања са свим областима васпитно-образовног рада. Упознавање са структуром драмског метода, специфичним драмским техникама и начинима њихове имплементације у раду са децом, корак по корак. Kако решавати одређене проблемске ситуације у групи помоћу драмских техника. Упознавање учесника са различитим начинима који доприносе подстицању креативности деце путем драмских техника. Обучавање учесника драмским техникама које доприносе активном укључивању деце са сметњама у развоју у процес активног и интерактивног учења. Унапређење способности учесника да критички процењују свој рад. Обука о начинима евалуације учешћа деце у драмском процесу.

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи
сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора

1. дан Уводна радионица – Хајде да се представимо Време је за драмски метод Драмска техника „Хеликоптер” и драмска техника „Вуш” Драмске технике „Замрзнуте сцене„, „Корак напред, корак назад„, „Гласне мисли„ 2. дан Објекти који говоре и 10 секунди објекат Замишљено путовање Звучне приче и драмске игре Драмска техника „Где стојиш„, евалуација и рефлексија

30

дана: 2
бодова: 16

4.000,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ПУ Срећколино, Шуматовачка 39а Душица Бојовић, Емина Живојиновић 30 4
2 ПУ ЗВЕЗДАРА, Устаничка 194 а Душица Бојовић, Емина Живојиновић 30 3.99
3 ПУ Мала академија, Николаја Красноја 9, Београд Душица Бојовић, Емина Живојиновић 25 3.99
4 Београд, ПУ Креативно перо, Толстојева 53 Душица Бојовић, Емина Живојиновић 24 4
5 ПУ Добра вила, Петефи Шандора 153, Нови Сад Душица Бојовић, Емина Живојиновић 26 4
6 ПУ Раковица, Видиковачки венац 79, Београд Душица Бојовић, Емина Живојиновић 30 3.99
7 ПУ ПОЛЕТАРАЦ, БЕОГРАД, БАРАЈЕВО Душица Бојовић, Емина Живојиновић 30 3.99
8 ПУ Хепи кидс, Устаничка 127 ц Душица Бојовић, Емина Живојиновић 28 3.99
9 ПУ Хепи кидс, Устаничка 127 ц Душица Бојовић, Емина Живојиновић 27 4

Укупно учесника: 250 | Просечна оцена: 3.99