Web 2.0 алати и технологије у образовању

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 346  

Да

Удружење професора информатике Србије, Нови Сад, Пастерова 14/11, upis.ks@gmail.com, 0603020748

Горан Јовишић, upis.ks@gmail.com, 0603020748, 0603020748

Александар Поповић, Мастер професор Технике и Информати, СМШ „Стеван Христић“ Крушевац

Јовица Стаменковић, дипл. инж. електротехнике , Техничка школа, Власотинце; Биљана Вучковић, Мастерпрофесор Техничког и информатичког, ОШ „Доситеј Обрадовић“ Ћићевац

информатика

наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Промоција употребе слободних и бесплатних интернет сервиса у настави. Едукација о значају и употреби бесплатних сервиса у комуникацији и настави

Упознавање са предностима слободних и бесплатних сервиса у редовном и инклузивном образовању, оn-line комуникација, доступност наставних садржаја. Повећани ефекти наставе. Развити основни, напредни и професионални ниво употребе рачунара у настави

По завршетку обуке очекује се да учесници буду оспособљени да користе алате и технологије за е-учење у свакодневном раду. Да науче да креирају блогове и друге платформе за размену ресурса и сарадњу са колегама и ученицима, да користе друштвене мреже за сарадњу и размену мишљења и идеја са колегама и ученицима. Учесници треба да се оспособе да на правилан начин користе алате за е-учење 2.0. и да одаберу технологију која најбоље одговара потребама одређеног програма. Све активности на семинару усмерене су на унапређењу компетенција наставника за примену савремених технологија и иновативних метода подучавања ученика, у циљу квалитетнијег образовно-васпитног рада и унапређивања нивоа постигнућа ученика.

 • 1. недеља
  • Дигиталне технологије. Трендови и технологије у електронском учењу
  • Презентација алата за приказивање наставног градива
 • 2. недеља
  • Педагошки приступ оцењивања у on-line настави 240
  • Алати за креирање едукативних игара. Алати за креирање оn-line квизова
 • 3. недеља
  • Едитори интеративних тестова
 • 4. недеља
  • Израда практичног рада
  • Евалуација завршни сусрет

30

недеља: 4
бодова: 32

4000 динара. Хостинг сајта, хонорари реализатора са порезима и доприносима. Путни трошкови за завршни сусрет, набавка израда уверења административни послови

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Јовица Стаменковић, Биљана Вучковић 21 3.87

Укупно учесника: 21 | Просечна оцена: 3.87