Активности обогаћеног једносменског рада у функцији свестраног развоја ученика

Каталошки број програма: 467  

Не

Друштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, 11103 Београд 4, drustvouciteljabg@gmail.com, 0113245385, 0113239697 , 0113239697

Милена Жерјал, milena.zerjal@drustvoucitelja-bg.edu.rs, 0113245385, 0648605479, 0113239697

Јела Стевановић, Професор разредне наставе, ОШ „Павле Поповић“

Јела Стевановић, Професор разредне наставе, ОШ „Павле Поповић“ ; Александар Давидовић, Професор математике и рачунарства, ОШ ,,Павле Поповић“ Вранић; Сузана Јевтић, Професор разредне наставе, ОШ ,,Павле Поповић“

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
директор/помоћник директора - компетенције директора за планирање, организовање и контролa рада установе;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Подстицање и оснаживање запослених у основним школама да кроз креативно и логичко стваралаштво развију способност иницијативе и реализације идеја, ослањајући се на примену међупредметних компетенција.

1. Подстицање учесника/ца на коришћење разноврсних стратегија и метода активног учења у реализацији наставе којима се мобилише и подстиче развој капацитета свих ученика уз уважавање индивидуалности сваког детета. 2. Израда свих делова педагошке документације за радионицу која предвиђа различите активности које ангажују све ученике, уважавајући њихове индивидуалне разлике у социјалном и емоционалном развоју, оснажујући међупредметне компетенције ученика/ца. 3. Креирање амбијента за неговање радне етике, добрих односа и атмосфере у школи.

1. Умети имплементирати пројекат Обогаћени једносменски рад у стратешка документа Школе. 2. Развијене стручне компетенције полазника програма које ће обезбедити подршку ученицима и родитељима, а усмерене на примену компетенција ученика. 3. Полазници програма подстакнути и оснажени на организовање радионица, изложби, манифестација у циљу умрежавања ученика и запослених на свим нивоима, уз сарадњу родитеља и шире друштвене заједнице. 4. Подршка у осмишљавању активности усмерених ка развијању иновативности, креативном решавању проблема и подстицању процеса искуственог и активног учења.

 • 1. дан
  • Пријављивање полазника програма, међусобно упознавање, шта очекујем од програма стручног усавршавања
  • Законски оквир пројекта Обогаћеног једносменског рада и имплементација у стратешка документа школе
  • Пауза
  • Сличности и разлике са редовном наставом, ваннаставним и слободним активностима
  • Предлози модела образовно- васпитне подршке радионица Обогаћеног једносменског рада
  • Пауза
  • Рад на креирању и формирању планова радионица Обогаћеног једносменског рада
  • Пауза
  • Креативне идеје, умрежавање на нивоу школа, медијски извештаји о реализацији пројекта
  • Оснажење запослених у реализацији иновативних начина стицања знања, анкетни листови
  • Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 1 400 динара, за групу од 30 полазника. Цена обухвата надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора, као и хране и освежења на обуци нису укључени у наведену цену.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Љуба Ненадовић", Аце Јоксимовића 25, Београд Јела Стевановић, Александар Давидовић, Сузана Јевтић 30 3.97
2 ОШ "Бранко Радичевић", 10.октобра бр.10, Велика Моштаница Јела Стевановић, Сузана Јевтић 30 3.81
3 ОШ "Скадарлија", Француска 26, Београд Јела Стевановић, Александар Давидовић, Сузана Јевтић 28 3.97
4 Ош "Кнез Сима Марковић", Светосавска 77, Барајево Јела Стевановић, Александар Давидовић, Сузана Јевтић 21 3.8
5 Ош "Милунка Савић", Витановац Јела Стевановић, Александар Давидовић, Сузана Јевтић 21 3.92
6 Ош "Аца Милосављевић", Школска 7, Рушањ Јела Стевановић, Александар Давидовић, Сузана Јевтић 21 3.98

Укупно учесника: 151 | Просечна оцена: 3.91