ФИЗИЧКA АКТИВНОСТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА

Каталошки број програма: 208  

Не

Висока струковна васпитачка и медицинска школа у Вршцу, Омладински трг 1; 26300 Вршац, vsvassekretar@hemo.net, 013832517, 013833420

Љиљана Келемен Милојевић, ljiljakelemen@gmail.com, 0692441985, 0692441985

Тања Недимовић, Доктор психолошких наука, ВШСС за васпитаче "Михаило Палов" Вршац; Наташа Стурза Милић, Доктор спорта и физичког васпитања, Висока школа стр. студија за васпитаче Вршац

Тања Недимовић, Доктор психолошких наука, ВШСС за васпитаче "Михаило Палов" Вршац; Наташа Стурза Милић, Доктор спорта и физичког васпитања, Висока школа стр. студија за васпитаче Вршац

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Унапређивање знања и умења за подизање квалитета физичког васпитања и физичке активности у васпитно-образовним установама са циљем превенције вршњачког насиља

1. Усвајање и унапређивање знања о улози и значају физичке активности у циљу превенције вршњачког насиља. 2. Сензибилизација васпитно-образовних радника о значају промовисања физичке активности као здравог животног стила деце и одраслих у савременим условима живота. 3. Унапређивање знања и вештина васпитно-образовних радника у избору и организацији разноврсних моторичких радионица у раду са децом/ученицима, у циљу превенције вршњачког насиља.

1. Усвојена и унапређена знања о улози и значају физичке активности у циљу превенције вршњачког насиља. 2. Учесници сензибилисани о значају промовисања физичке активности као здравог животног стила деце и одраслих у савременим условима живота. 3. Унапређена знања и вештине у изабору и организацији разноврсних моторичких радионица у раду са децом/ученицима, у циљу превенције вршњачког насиља.

 • 1. дан
  • Шта је вршњачко насиље и који облици постоје
  • Пауза
  • Како заштитити децу од вршњачког насиља
  • Пауза
  • Физичка активност (ФА) као средство у превенцији вршњачког насиља - Крећи се и не бечи се!
  • Физичка активност (ФА) деце у контексту савременог начина живота
  • Пауза
  • Значај и примена моторичких радионица у раду са децом предшколског и основно-школског узраста
  • Моторичке радионице у функцији превенције вршњачког насиља

30

дана: 1
бодова: 8

2.000,00 динара - цена укључује: надокнаду за реализаторе и штампани материјал за рад. Посебно плаћање путних трошкова за реализаторе. Напомена: У току трајања пројекта КЕY, учесници овога пројекта (запослени у предшколским установама) су ослобођени плаћања. Напомена се односи на реализацију програма у Центру за целоживотно учење у Вршцу.