Вртић као сигурна база: Партиципација деце као основ демократске праксе и развијања квалитетног реалног програма у вртићу

Каталошки број програма: 805  

Не

Центар за подршку раном развоју и породичним односима "Хармонија", Корнелија Станковића 39/20, Нови Сад, harmonija.c@gmail.com, 064/2538508

Јелена Бранковић, harmonija.c@gmail.com, 0216519010, 0642538508

Ивана Михић , Доктор психолошких наука, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду

Драгана Тица, Дипломирани психолог, Пу "Радосно детињство" Нови Сад; Олгица Стојић, Дипломирани психолог мастер, Центар за подршку раном развоју "Хармонија"

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Јачање капацитета практичара за развијање реалног програма у вртићу заснованог на савременим педагошким концепцијама и уважавању партиципације деце у сопственом учењу

- преиспитивање сопствених уверења везаних за право детета на партиципацију и довођење у везу са полазиштима Основа програма и сликом о детету; разумевање, заговарање и оживљавање права детета на партиципацију у животу вртића - развијање вредности активног учешћа (права на избор, доношење одлуке) и стицање увида учесника у различите нивое учешћа деце у животу вртића, те промишљање у односу на сопствену праксу и искуство - разумевање димензија квалитета односа из Основа програма, кроз призму различитих нивоа партиципације - разумевање функције и значења простора за учешће деце и интегрисан приступ у свим облицима делања деце (игра, животно практичне ситуације, посебно рутине, као и планиране ситуације учења)

Учесници разумеју: - шта је партиципативност у реалном програму - значај односа и делања у подршци партиципативности деце Учесници: - умеју да развијају реалан програм у коме деца партиципирају - умеју да креирају физичку средину, структуру времена и организацију тако да која обезбеде прилике за партиципативност деце/партиципацију сваког детета Мотивисани су за покретање промене у својој установи.

 • 1. дан
  • Шта је партиципација деце у реалном програму
  • Пауза за кафу
  • Разумевање различитих нивоа партиципације и деце
  • Пауза за ручак
  • Како градимо односе кроз партиципацију деце
  • Пауза за кафу
  • Како се право на партиципацију деце остварује у пројектном приступу у учењу

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику износи 2.500,00 РСД или 75.000,00 РСД за групу од 30 учесника.У цену су урачунати нето хонорари за водитеље едукативног семинара и штампани материјал за учеснике који се користи током семинара.У цену нису урачунати путни трошкови као ни порези и доприноси које такође сноси наручилац семинара.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за подршку раном рзавоју и породичним односима "Хармонија", Корнелија Станковића 39, Нови Сад Драгана Тица, Олгица Стојић 12 3.99
2 Центар за стручно усавршавање Чачак Драгана Тица, Олгица Стојић 23 3.86

Укупно учесника: 35 | Просечна оцена: 3.93