Веб-алатима до формативне оцене

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 481  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080

Наташа Џаковић, , Техничка школа Бор; Весна Тутуновић, , ОШ „Иво Андрић“ Београд; Тања Плазинић, , Гимназија „Патријарх Павле“ Београд

Наташа Џаковић, , Техничка школа Бор; Весна Тутуновић, , ОШ „Иво Андрић“ Београд; Тања Плазинић, , Гимназија „Патријарх Павле“ Београд

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Јачање компетенција у области оцењивања кроз подизање свести о значају формативне оцене којом се може утицати на надограђивање знања ученика и лакше давање повратних информација са посебним освртом на примену веб-алата у те сврхе.

Упознавање учесника са Правилницима о оцењивању и значајем континуираног праћења постигнућа ученика. Упознавање учесника са специфичностима формативног и сумативног оцењивања. Оспособљавање учесника да континуирано планирају оцењивање, прате постигнућа ученика и дају повратне информације о напредовању. Оспособљавање учесника да користе веб-алате за праћење постигнућа ученика. Развијање свести о значају континуираног праћења постигнућа и редовног извештавања ученика о сопственом напретку.

На крају семинара полазници: - увиђају значај континуираног праћења и вредновања напредовања и постигнућа ученика. - разумеју разлику између формативног и сумативног оцењивања и увиђају значај формативне оцене као средства за подстицај напретка ученика, - проширују знања о томе како планирати праћење постигнућа ученика и оцењивање, - познају неколико нових метода формативног оцењивања, - користе веб-алате за праћење ученичких постигнућа и формативно оцењивање.

  • 1. недеља
    • Формативно оцењивање - избор или обавеза
    • Методе формативног оцењивања
  • 2. недеља
    • Формативно оцењивање помоћу веб-алата и начин вођења педагошке евиденције

45

недеља: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 3000 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, одржавање сервера и система за учење на даљину.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Весна Тутуновић, Тања Плазинић 16 3.98
2 Весна Тутуновић, Тања Плазинић 22 3.99
3 Весна Тутуновић, Тања Плазинић 9 3.99
4 Весна Тутуновић, Тања Плазинић 9 4
5 Весна Тутуновић, Тања Плазинић 2 4
6 Весна Тутуновић, Тања Плазинић 6 4

Укупно учесника: 64 | Просечна оцена: 3.99