Дигиталне дидактичке игре у раду са децом предшколског и раног школског узраста

Каталошки број програма: 500  

Не

Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац, Лесковачког одреда бр.6, csuleskovac@gmail.com, 016214555 , 016214555

Лидија Крстић Стојичић, lidija@csuleskovac.edu.rs, 016214555, 0668558565, 016214555

Марија Крстић Радојковић, Мастер васпитач, ПУ „Вукица Митровић“ Лесковац

Марија Крстић Радојковић, Мастер васпитач, ПУ „Вукица Митровић“ Лесковац; Бојана Савић, Мастер учитељ, васпитач, ПУ „Вукица Митровић“ Лесковац

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Јачање професионалних компетенција наставника и васпитача у изради и примени веб 2.0 алата, онлајн дидактичких игара, дигиталних наставних материјала у складу са принципима интерактивне наставе.

- Стицање знања и вештина наставника и васпитача за израду и примену електронских дидактичких, интерактивних материјала; - Развијање компетенција наставника и васпитача да користе Веб 2.0 алате на инспиративан, стваралачки и креативан начин и израђују материјале унутар Веб портала; - Јачање вештина наставника, васпитача и медицинских сестара-васпитача, сарадника и стручних сарадника за коришћење дигиталне технологије; - Развијање сарадничких односа, решавање проблема и истраживање праксе уз размену наставних материјала и примера добре праксе у раду са децом/ученицима.

- Наставници и васпитачи знају како да креирају дигиталне садржаје различитих формата, на различитим платформама, користе алате за измену, адаптацију и комбиновање дигиталних садржаја, ради њиховог прилагођавања индивидуалним потребама деце предшколског и ученика раног школског узраста. - Дигитална писменост васпитача, наставника и сарадника је на вишем нивоу, чиме је олакшано дидактичко-методичко креирање процеса поучавања и учења. - Наставници, васпитачи и стручни сарадници успешније ће пратити процес учења и објективније вредновати постигнућа деце/ученика.

 • 1. дан
  • 1. Представљање програма и размена искустава о примени дигиталних дидактичких игара
  • 2. Примена информационо-комуникационих технологија у образовном раду
  • 3. Дидактичке игре за децу предшколског и раног школског узраста
  • 4. Откривање дидактичких игара у постојећим условима
  • 5. Друштвене мреже и Веб 2.0 алати као средство за примену нових сазнања у раду са децом
  • 6. Дигиталне дидактичке игре у практичном раду са децом - приказ снимака
  • 7. Обука за примену алата за креирање дигиталних дидактичких игара
  • 8. Сумирање утисака, попуњавање упитника и евалуационих листића
  • Паузе

30

дана: 1
бодова: 8

1.800,00 динара. У цену су урачунати: хонорари реализатора програма, порези и доприноси на ауторски хонорар, радни материјал.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда 6, Лесковац Марија Крстић Радојковић, Бојана Савић 28 3.94
2 Предшколска установа Дечји вртић "Дечја радост", Цара Душана 68, Лебане Марија Крстић Радојковић, Бојана Савић 29 3.92
3 Кућа вештина, Јужноморавских бригада 65, Лесковац Марија Крстић Радојковић, Бојана Савић 21 4
4 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда 6, Лесковац Марија Крстић Радојковић, Бојана Савић 29 3.99
5 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда 6, Лесковац Марија Крстић Радојковић, Бојана Савић 29 3.99
6 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда 6, Лесковац Марија Крстић Радојковић, Бојана Савић 29 3.99
7 Јавна предшколска установа "Пчелица", вртић "Маслачак", Соколска бб, Ниш Марија Крстић Радојковић, Бојана Савић 28 3.99
8 Јавна предшколска установа "Пчелица", вртић "Маслачак", Соколска бб, Ниш Марија Крстић Радојковић, Бојана Савић 21 3.99
9 Јавна предшколска установа "Пчелица", вртић "Маслачак", Соколска бб, Ниш Марија Крстић Радојковић, Бојана Савић 28 4
10 Јавна предшколска установа "Пчелица", вртић "Маслачак", Соколска бб, Ниш Марија Крстић Радојковић, Бојана Савић 24 4

Укупно учесника: 266 | Просечна оцена: 3.98