Саветодавни разговор – примена у васпитном раду са адолесцентима и родитељима

Каталошки број програма: 170  

Не

Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију, Ђушина 7/3, 11000 Београд, dpscpp@orion.rs, 0113232961 , 0113239685

Александра Митровић, aleksandra@dps.org.rs, 0113232961, 063275236, 0113239685

Светлана Свешко, Дипломирани психолог, Дом ученика средњих школа ''Јелица Миловановић''; Драгана Трифуновић, Дипломирани педагог, Дом ученика средњих школа ''Јелица Миловановић''; Катарина Миловановић, Дипломирани педагог, Дом ученика средњих школа ''Јелица Миловановић''

Светлана Свешко, Дипломирани психолог, Дом ученика средњих школа ''Јелица Миловановић''; Драгана Трифуновић, Дипломирани педагог, Дом ученика средњих школа ''Јелица Миловановић''; Лена Делеон Милачић, Дипломирани психолог, Дом ученика средњих школа ''Јелица Миловановић''; Катарина Миловановић, Дипломирани педагог, Дом ученика средњих школа ''Јелица Миловановић''

васпитни рад

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Овладавање и унапређивање вештинама вођења саветодавног разговора са адолесцентима и њиховим родитељима

Упознавање са релевантним принципима и теоријским приступима у процесу саветовања. Разумевање значаја и специфичности педагошко-саветодавног рада. Подршка осетљивости и личне компетенције за препознавање и решавање развојних проблема у адолесцентном периоду. Развијање вештина комуникације у саветодавном разговору. Јачање професионалне компетенције за организовање индивидуалног и групног саветодавног рада. Приступ и укључивање родитеља у саветодавни рад. Оспособљеност за вођење саветодавног разговора са ученицима и родитељима. Појачавање свесности о сопственим капацитетима за пружање помоћи и препознавање тренутка када упутити дете код одговарајућих стручњака.

Схватања значаја и специфичностисаветодавног разговора. Боље разумевање развојних карактеристика адолесцената. Овладавање вештинама саветодавног разговора. Препознавање сопствених капацитета и ограничења, као и момената када укључити друге стручњаке.Примена стеченог знања о релевантним приступима у процесу саветовања, како индивидуалног, тако и групног.Препознавање улоге родитеља и њихово укључивање у саветодавни процес.Унапређене комуникацијске вештине и развијенији капацитет за емпатију.

 • 1. дан
  • Развојне карактеристике адолесцената
  • Теоријски приступи и типови саветовања
  • Облици и фазе саветодавног разговора
  • Методе и технике саветодавног разговора
  • Саветодавни рад са родитељима
  • Развијање личне компетенције и укључивање стручне помоћи
  • Етика саветодавног рада и најчешћи проблеми

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 3800 динара и укључује хонорар реализатора семинара, трошкове радног материјала, сертификате и порезе.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Гимназија Вук Караџић, Вука Караџића 11, Трстеник Светлана Свешко, Драгана Трифуновић, Лена Делеон Милачић 30 3.95
2 Техничка школа "Никола Тесла", Момира Гајића 12, Велика Плана Светлана Свешко, Драгана Трифуновић, Лена Делеон Милачић 23 3.81

Укупно учесника: 53 | Просечна оцена: 3.88