Примена географско информационих система у настави

Каталошки број програма: 911  

Не

Мрежа РЦ и ЦСУ Србије, Немањина 23, Кикинда, mreza.centara@gmail.com, 0648762784

Душан Којић, mreza.centara@gmail.com, 015391599, 0648171755

Никола Младеновић, Мастер, Центар за развој неформалног образовања грађана; Тијана Јаковљевић, Мастер, Универзитет у Београду – Географски факултет; Дуња Сотоница, Мастер, Центар за развој неформалног образовања грађана

Никола Младеновић, Мастер, Центар за развој неформалног образовања грађана; Тијана Јаковљевић, Мастер, Универзитет у Београду – Географски факултет; Дуња Сотоница, Мастер, Центар за развој неформалног образовања грађана

природне науке

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оспособљавање наставника за самосталну израду тематских карата и атласа у софтверу Quantum GIS (географско информациони системи).

Стицање нових знања и вештина у областима актуелних технологија као што су географски информациони системи (софтвер Quantum GIS) и даљинска детекција у циљу унапређивања наставе. Развијање вештине картографске визуализације и презентације података. Развијање иновативних приступа рада у настави. Пружање подршке и мотивисање наставника за чешћу примену карата у настави у циљу ефикаснијег стицања знања код ученика.

Од учесника се очекује да после обуке знају да самостално у софтверу Quantum GIS креирају картографске приказе и просторне упите. Учесници ће након похађане обуке бити мотивисанији за размену идеја са својим колегама, као и за примену нових знања и вештина у раду са ученицима.

 • 1. дан
  • Увод, представљање циљева програма, реализатора и учесника
  • Увод у географске информационе системе
  • Могућности употребе географских информационих система
  • Упознавање са софтвером Quantum GIS
  • Дигитализација и уношење података у софтверу Quantum GIS
  • Рад са растерским подацима
  • Презентација радова и финална припрема карата
  • Евалуација
  • Паузе

30

дана: 1
бодова: 8

2.000,00 динара по учеснику, за групу од 30 учесника (60.000,00 бруто). Цена покрива хонорар реализатора, трошкове материјала, штампања уверења, административне трошкове. У цену нису урачунати путни трошкови и евентуална потреба за смештајем предавача, уколико је километража већа од 300 км у једном правцу (пут од места становања предавача до места реализације семинара).

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Стојан Живковић Столе", Трњане бб, Трњане (Алексинац) Никола Младеновић, Тијана Јаковљевић, Дуња Сотоница 23 3.95
2 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда 6, Лесковац Никола Младеновић, Тијана Јаковљевић, Дуња Сотоница 13 3.96

Укупно учесника: 36 | Просечна оцена: 3.96