Од учионице до филмске радионице – образовни филм у настави

Каталошки број програма: 648  

Не

Друштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, 11103 Београд 4, drustvouciteljabg@gmail.com, 0113245385, 0113239697 , 0113239697

Милена Жерјал, milena.zerjal@drustvoucitelja-bg.edu.rs, 0113245385, 0648605479, 0113239697

Јасминка Вуковић, Професор разредне наставе, ОШ „Коста Ђукић“ Младеновац; Лидија Виденовић, мастер професор разредне наставе, ОШ,,Јелица Миловановић" ; Александра Гојковић, Мастер учитељ, ОШ „Коста Ђукић“ Младеновац

Јасминка Вуковић, Професор разредне наставе, ОШ „Коста Ђукић“ Младеновац; Mилијана Крстић, Мастер Лидерство у образовању, ОШ „Живомир Савковић“; Александра Гојковић, Мастер учитељ, ОШ „Коста Ђукић“ Младеновац

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Едукација наставника за примену бесплатних веб алата у настави. Савладавање техника и вештина креирања видео лекција помоћу бесплатних програма за снимање екрана. Савладавање техника монтаже видео записа и израде филма применом бесплатних програма.

Проширивање знања наставника о наставним средствима којима се остварује подстицајна атмосфера за рад на часу. Обучавање учитеља и наставника у основној школи за употребу и креирање наставних садржаја применом бесплатних веб алата (Tube Chop, Voki, ThingLink, Canva, Prezi). Савладавање техника и вештина креирања видео лекције коришћењем бесплатних програма за снимање екрана (Active Presenter, Loom и слично). Савладавање техника монтаже видео записа и израде филма применом бесплатних програма (Filmigo, InShot и слично). Савладавање улога појединих целина радног окружења програма за видео монтажу, рад са временском линијом, рад са титловима, увоз снимака, рад са аудио и видео записима, експортовање материјала.

Учесници ће после обуке бити у стању да: -креирају наставне садржаје коришћењем веб алата; - креирају видео лекције коришћењем програма за снимање екрана; - креирају образовни филм.

 • 1. дан
  • Представљање учесника програма и програма
  • Наставна средства и информационо комуникационе технологије
  • Пауза
  • Бесплатни веб алати у функцији креирања наставних садржаја
  • Пауза за ручак
  • Креирање видео лекција
  • Пауза
  • Од учионице до филмске радионице
  • Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

За групу од 30 учесника, цена по учеснику износи 2 400 динара. Цена обухвата надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал за учеснике и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора нису укључени у наведену цену.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Железничка техничка школа, Здравка Челара 14, Београд Јасминка Вуковић, Александра Гојковић 7 3.83
2 ОШ "Коста Ђукић", Кралја Петра I бр.339, Младеновац Александра Гојковић 27 3.92
3 ОШ "Свети Сава", Космајска 47, Младеновац Јасминка Вуковић, Александра Гојковић 30 3.81

Укупно учесника: 64 | Просечна оцена: 3.85