Комуникација - кључ успеха

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 81  

Да

Удружење грађана Образовни импулс, Насеље 7 секретара СКОЈ-а С3, 21220 Бечеј, obrazovniimpuls@gmail.com, 0641922024

Александра Бакрач, obrazovniimpuls@gmail.com, 0216916796, 0641922024

Бранислава Ивковић, Дипломирани економиста, Економско-трговинска школа Бечеј; Марјана Влајнић, Дипломирани педагог, Основна школа "Коста Стаменковић" Српски Милетић; Александра Бакрач, Дипломирани економиста, Економско трговинска школа Бечеј; Стеван Спајић, , Економско – трговинска школа Бечеј; Андреа Галго Ференци, мастер, Економско трговинска школа

Бранислава Ивковић, Дипломирани економиста, Економско-трговинска школа Бечеј; Александра Бакрач, Дипломирани економиста, Економско трговинска школа Бечеј; Стеван Спајић, , Економско – трговинска школа Бечеј; Андреа Галго Ференци, мастер, Економско трговинска школа

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
стручни сарадник у школи - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Подизање свести о значају усмене и писане комуникације и сарадње наставника са ученицима,родитељима и наставника међусобно. Унапређење употребе бесплатних онлајн алата у процесу комуникације са ученицима, родитељима и наставника међусобно.

Развијање свести о значају индивидуалног приступа сваком ученику и значају повратних инфорамација за напредовање ученика. Стицање и унапређење вештине усмене и писане комуникације са ученицима, родитељима и колегама. Развијање свести о значају и улози тимова у школи. Стицање и унапређење вештина рада и сарадње у тимовима ради остварења заједничких циљева тима . Развијање свести о потреби коришћења онлајн алата у процесу комуникације са ученицима, родитељима и међусобне комуникације наставника. Развијање компетенција за употребу бесплатних онлајн алата у процесу комуникације са ученицима, родитељима и наставника међусобно.

Учесници обуке ће проширити своје знање о појму али и о значају правилне комуникације у процесу образовања и васпитања ученика. Након обуке ће препознати значај рада тимова у школи, као и значај сарадње наставника у тимовима за функционисање школе као целине и за унапређење квалитета наставе и рада установе.Учесници ће унапредити вештине усмене и писане комуникације у процесу индивидуалног приступа сваком ученику, односно стећи ће вештине пружања повратних информација ученику о његовом раду и напредовању, а све у циљу мотивације и праћења ученика. Конкретно, учесници ће увидети значај и стећи вештину употребе онлине алата у процесу комуникације са ученицима, родитељима и колегама.

  • 1. недеља
    • Значај комуникације са ученицима у васпитно-образовном раду
  • 2. недеља
    • Комуникација са родитељима/старатељима
  • 3. недеља
    • Комуникација међу наставницима -рад у тимовима

45

недеља: 3
бодова: 12

2500 динара- цена покрива све трошкове реализације програма.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Бранислава Ивковић, Александра Бакрач, Стеван Спајић, Андреа Галго Ференци 49 3.82
2 Бранислава Ивковић, Александра Бакрач, Стеван Спајић, Андреа Галго Ференци 46 2.81
3 Бранислава Ивковић, Александра Бакрач, Стеван Спајић, Андреа Галго Ференци 50 3.97
4 Бранислава Ивковић, Александра Бакрач, Стеван Спајић, Андреа Галго Ференци 39 3.95
5 Бранислава Ивковић, Александра Бакрач, Стеван Спајић, Андреа Галго Ференци 53 3.87
6 Бранислава Ивковић, Александра Бакрач, Стеван Спајић, Андреа Галго Ференци 86 3.87
7 Бранислава Ивковић, Александра Бакрач, Стеван Спајић, Андреа Галго Ференци 25 3.92

Укупно учесника: 348 | Просечна оцена: 3.74