Са стресом је лако ако знаш како

Каталошки број програма: 144  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа, 24420 Кањижа, Главни трг 9., rckanjiza@kanjiza.rs, 024874733, 0648062059, 024874733

Татјана Варју Потребић, tatjana@kanjiza.rs, 024874733, 0648062059, 024874733

Бранка Граховац, магистар наука, Предшколска установа „Драгољуб Удицки„, Кикинда; Бранка Бешлић, дипломирани психолог, ОШ „Соња Маринковић„, Суботица

Бранка Граховац, магистар наука, Предшколска установа „Драгољуб Удицки„, Кикинда; Бранка Бешлић, дипломирани психолог, ОШ „Соња Маринковић„, Суботица

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Оспособљавање просветних радника за препознавање и суочавање са стресом и предупређивање досадашњих начина реаговања у стресним ситуацијама.

• Упознавање просветних радника са појмом стреса, симптомима и факторима који утичу на стрес. • Унапређивање професионалних вештина просветних радника за примену антистрес техника у личном и професионалном развоју, као и трансфер научених техника на препознавање и ублажавање стреса код деце. • Упознавање просветних радника са синдромом сагоревања, узроцима настанка и фазама. • Унапређивање професионалних вештина просветних радника за прихватање и контролисање стреса као неминовног пратиоца савременог темпа живота (и његових последица)

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Мој стрес Антистрес технике Синдром сагоревања на послу Промените себе

30

дана: 1
бодова: 8

3.000,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Крагујевац, Центар за стручно усавршавање, Града Сирена15. Бранка Граховац, Бранка Бешлић 30 3.84
2 ОШ "Соња Маринковић" Суботица, Лајоша Јоа 78. Бранка Граховац, Бранка Бешлић 30 3.81
3 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Чачак, Цара Душана б.б. Бранка Граховац, Бранка Бешлић 23 3.89
4 ОШ "Соња Маринковић" Суботица, Лајоша Јоа 78. Бранка Граховац, Бранка Бешлић 24 3.88
5 Школа за основно образовање и васпитање одраслих "Свети Сава" Нови Сад, Огњена Прице 7. Бранка Граховац, Бранка Бешлић 19 3.9
6 ПУ "Драгољуб Удицки" Кикинда Бранка Граховац, Бранка Бешлић 30 4
7 ОШ "Васа Стајић" Мокрин, Светог саве 102. Бранка Граховац, Бранка Бешлић 30 3.97
8 ПУ Зрењанин, Булевар Вељка Влаховића б.б. Бранка Граховац, Бранка Бешлић 30 3.94
9 ПУ Зрењанин, Булевар Вељка Влаховића б.б. Бранка Граховац, Бранка Бешлић 23 4
10 ПУ Зрењанин, Булевар Вељка Влаховића б.б. Бранка Граховац, Бранка Бешлић 28 4
11 ПУ "Полетарац" Стара Пазова, Владимира Хурбана 13. Бранка Граховац, Бранка Бешлић 30 3.91
12 ПУ "Полетарац", Оџаци, Жарка Зрењанина б.б. Бранка Граховац, Бранка Бешлић 30 3.92
13 ОШ "Никола Тесла" 24300 Бачка Топола, Фрушкогорска 1. Бранка Граховац, Бранка Бешлић 29 3.91
14 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа, Главни трг 9. Бранка Граховац, Бранка Бешлић 15 3.95
15 ОШ "Владимир Назор" Ђурђин Бранка Граховац, Бранка Бешлић 25 3.94
16 ПУ "Дечја радост" Панчево Бранка Граховац, Бранка Бешлић 24 3.89
17 ПУ "Дечја радост" Панчево Бранка Граховац, Бранка Бешлић 26 3.92
18 ПУ "Десанка Максимовић" Житиште, Иве Лоле Рибара 4. Бранка Граховац, Бранка Бешлић 28 3.93
19 ПУ "Колибри" Бач, Школска 4. Бранка Граховац, Бранка Бешлић 30 3.86
20 ОШ "Соња Маринковић" Суботица, Јо Лајоша 78. Бранка Граховац, Бранка Бешлић 30 3.9
21 Основна музичка школа "Стеван Мокрањац" Београд Бранка Граховац, Бранка Бешлић 30 3.95
22 Основна музичка школа "Стеван Мокрањац" Београд Бранка Граховац, Бранка Бешлић 30 3.76
23 Основна музичка школа "Стеван Мокрањац" Београд Бранка Граховац, Бранка Бешлић 29 3.81
24 ПУ " Хабиба Сточевић" Тутин. 7. јула 16. Бранка Граховац, Бранка Бешлић 30 3.93
25 ПУ " Хабиба Сточевић" Тутин. 7. јула 16. Бранка Граховац, Бранка Бешлић 30 3.92
26 ПУ "Драгољуб Удицки" Кикинда, Бранка Радичевића б.б. Бранка Граховац, Бранка Бешлић 30 4
27 Медицинска школа "Надежда Петровић" Земун, ул. Наде Димић 4. Бранка Граховац, Бранка Бешлић 30 3.71
28 Медицинска школа "Надежда Петровић" Земун, ул. Наде Димић 4. Бранка Граховац, Бранка Бешлић 30 3.87
29 Медицинска школа са домом ученика "Сестре Нинковић" Крагујевац Бранка Граховац, Бранка Бешлић 28 3.96
30 ОШ "Вук Караџић" Бајмок Бранка Граховац, Бранка Бешлић 30 3.86
31 ОШ "Братство јединство" Сомбор Бранка Граховац, Бранка Бешлић 26 3.92
32 Музичка школа Суботица, Штосмајерова 3. Бранка Граховац, Бранка Бешлић 30 3.9
33 ПУ "Наша радост" вртић Шумица, Суботица, Банијска б.б. Бранка Граховац, Бранка Бешлић 30 3.96
34 Школски центар са домом ученика "Доситеј Обрадовић" Суботица Бранка Граховац, Бранка Бешлић 25 3.86
35 ОШ "Вук Караџић" Бајмок Бранка Граховац, Бранка Бешлић 27 3.98
36 Политехничка школа Суботица, Максима Горгог 38. Бранка Граховац, Бранка Бешлић 30 3.89
37 ПУ "Ђурђевдан" Кнеза Милоша 21/А Крагујевац Бранка Граховац, Бранка Бешлић 30 3.76
38 ПУ "НЕВЕН" Кладово, ул. 22. септ. бр. 54. Бранка Граховац, Бранка Бешлић 30 3.75
39 ОШ "Јован Јовановић Змај" Врање Бранка Граховац, Бранка Бешлић 30 3.96
40 ОШ "Сечењи Иштван" Суботица Бранка Граховац, Бранка Бешлић 27 3.94
41 ОШ "Анта Богићевић" Лозница Бранка Граховац, Бранка Бешлић 33 3.82
42 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Смедерево Бранка Граховац, Бранка Бешлић 25 3.93
43 Гимназија Пирот Бранка Граховац, Бранка Бешлић 30 4
44 ОШ " Херој Пинки" Бачка Паланка Бранка Граховац, Бранка Бешлић 27 3.84
45 ОШ "Свети Сава" Владичин Хан Бранка Граховац, Бранка Бешлић 28 3.87
46 ОШ "Свети Сава" Владичин Хан Бранка Граховац, Бранка Бешлић 28 3.92
47 Прва основна школа Ваљево, Карађорђева 122. Бранка Граховац, Бранка Бешлић 24 3.97
48 ОШ "Лазар Саватић" Београд - Земун Бранка Граховац, Бранка Бешлић 30 4
49 ОШ "Матко Вуковић" Суботица, Руђера Бошковића 1. Бранка Граховац, Бранка Бешлић 30 3.94
50 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Кањижа, Главни трг 9. Бранка Граховац, Бранка Бешлић 12 3.92
51 ПУ "Колибри" Ковачица Бранка Граховац, Бранка Бешлић 30 3.95
52 ОШ "Кизур Иштван" Суботица, Ивана Зајца 9. Бранка Граховац, Бранка Бешлић 26 3.51
53 ПУ "Снежана" Сента, ул. Златне греде 7. Бранка Граховац, Бранка Бешлић 28 3.84
54 ПУ "Бамби" Параћин, Николе Пашића 33. Бранка Граховац, Бранка Бешлић 28 3.97
55 ПУ "Бамби" Параћин, Николе Пашића 33. Бранка Граховац, Бранка Бешлић 30 3.97
56 ПУ "Бамби" Параћин, Николе Пашића 33. Бранка Граховац, Бранка Бешлић 30 3.98
57 ОШ "Сечењи Иштван" Суботица Бранка Граховац, Бранка Бешлић 28 3.89
58 Гимназија "Светозар Марковић" Суботица Бранка Граховац, Бранка Бешлић 24 3.85
59 Војвођански центар за методику, 23000 Зрењанин, Македонска 11. Бранка Граховац, Бранка Бешлић 18 3.98
60 ПУ "Маслачак" Сјеница, улица Нова б.б. Бранка Граховац, Бранка Бешлић 30 3.93
61 ОШ "Милоје Чиплић" Нови Бечеј, М.Тита 6. Бранка Граховац, Бранка Бешлић 23 3.95

Укупно учесника: 1678 | Просечна оцена: 3.9