Настава математике оријентисана на исходе - у пракси

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 422  

Да

Мрежа РЦ и ЦСУ Србије, Немањина 23, Кикинда, mreza.centara@gmail.com, 0648762784

Душан Којић, mreza.centara@gmail.com, 015391599, 0648171755

Мирјана Кокерић, Дипломирани математичар, ОШ „Бранко Радичевић“ Смедерево; Синиша Ћулафић, Мастер инж. електротехнике и рачунарства, Гимназија и ССШ „Бранко Радичевић" Ковин

Мирјана Кокерић, Дипломирани математичар, ОШ „Бранко Радичевић“ Смедерево; Синиша Ћулафић, Мастер инж. електротехнике и рачунарства, Гимназија и ССШ „Бранко Радичевић" Ковин

математика

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Унапређивање наставничких компетенција за организацију наставе која води развоју функционалних знања ученика и постизању планираних исхода у учењу

Оспособљавање и оснаживање наставника за квалитетну реализацију наставних програма математике кроз припремање наставе која води ка достизању исхода учења, креирање задатака, критеријуме оцењивања и провере знања, као и развијање стратегија поучавања у циљу развоја функционалних знања ученика. Оспособљавање наставника за пружање подршке сваком ученику у одељењу.

Наставник оспособљен за пружање подршке сваком ученику у настави математике, који уме да ефикасно да организује наставу математике оријентисану на исходе учења: припрема наставу, креира исходе, креира задатке, усклађује критеријуме оцењивања и провере знања у складу са исходима учења. Наставник оспособљен за ревидирање стратегије поучавања и учења и ревидирање рада на основу повратних информација. Ученици који активно учествују у усвајању функционалних знања из предмета математика развијајући притом опште међупредметне компетенције. База знања радова учесника семинара, примена материјала са семинара у пракси, пројекти учења корелације више наставних предмета.

 • 1. недеља
  • Припрема наставе кроз креирање исхода учења у настави математике уз укључивање ученика у сам процес
 • 2. недеља
  • Креирање задатака оријентисаних на исходе за усмену и писмену проверу ученичких постигнућа
 • 3. недеља
  • Критеријуми оцењивања и провере знања према исходима
 • 4. недеља
  • Развијање стратегија поучавања и учења и ревидирање рада на основу повратних информација

45

недеља: 4
бодова: 32

Цена по учеснику је 4.000 динара