Уважавање стилова учења као предикција добре праксе у настави предмета природних наука

Каталошки број програма: 918  

Не

Мрежа РЦ и ЦСУ Србије, Немањина 23, Кикинда, mreza.centara@gmail.com, 0648762784

Душан Којић, mreza.centara@gmail.com, 015391599, 0648171755

Ивана Круљ, Магистар, Академија техничко-васпитачких струковних студија; Љубиша Нешић, Доктор физичких наука, Природно-математички факултет у Нишу; Данијела Марковић, Мастер, Рег. центар за проф. развој запослених у образ.Ниш

Ивана Круљ, Магистар, Академија техничко-васпитачких струковних студија; Љубиша Нешић, Доктор физичких наука, Природно-математички факултет у Нишу; Данијела Марковић, Мастер, Рег. центар за проф. развој запослених у образ.Ниш

природне науке

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - компетенције наставника за поучавање и учење

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Јачање компетенција наставника у поучавању природних наука индивидуализацијом наставе

• Подстицање наставника да анализира свој рад и проналази начине да га побољша. • Развијање вештина наставника да за одређену наставну тему планира различите стратегије поучавања. • Подстицање развоја умећа наставника да наставне материјале прилагођава идентификованим стиловима учења код ученика. • Оснаживање наставника да мери ефекте примењених наставних стратегија и коригује их у складу са потребама. • Подстицање наставника да представља нови или коригован начин рада различитим учесницима у процесу образовања и васпитања. • Повећање мотивације за поучавање и учење.

• Наставник уме да употребљава алате којима процењује стилове учења ученика. • Наставник постојећа сазнања о одређеним стиловима учења поставља као полазну основу планирања наставног приступа. • Сазнања о стиловима учења наставник користи као полазну основу планирања наставног приступа. • Наставник може да реализује наставу према преферираним стиловима учења ученика. • Наставник практикује рационално планирање исхода и начине провере остварености исхода. • Наставник може да идентификује стилове учења. • Наставник разуме корелацију наставних метода и стилова учења. • Наставник је овладао вештинама које доприносе доброј припреми за наставу предмета природних наука.

 • 1. дан
  • Увод
  • Развојне карактеристике ученика; Стилови учења (предавање)
  • Пауза
  • Одређивање стилова учења полазника семинара (радионица)
  • Пауза
  • Стилови учења и одговарајуће наставне методе (предавање)
  • Пауза
  • Припрема начина реализације одређене наставне теме/наставне јединице (радионица)
  • Пауза
  • Презентовање начина реализације одређене наставне теме/наставне јединице
  • Пауза
  • Завршни део

30

дана: 1
бодова: 8

2.000,00 динара по учеснику, за групу од 30 учесника (60.000,00 бруто). Цена покрива хонорар реализатора, трошкове материјала, штампања уверења, административне трошкове. У цену нису урачунати путни трошкови и евентуална потреба за смештајем предавача уколико је километража већа од 300 км у једном правцу (пут од места становања предавача до места реализације семинара).