Развијање активизма и волонтеризма код ученика

Каталошки број програма: 154  

Не

Образовање плус, Београд, Трише Кацлеровића 28/19, obrazovanjeplus@gmail.com, 0644255370, 0648948872

Весна Белчевић, obrazovanjeplus@gmail.com, 0638579935, 0648948872

Весна Радонић, Дипломирани педагог - мастер, ОШ“Краљ Петар Први“; Весна Белчевић, , УГ Златиборски круг

Весна Радонић, Дипломирани педагог - мастер, ОШ“Краљ Петар Први“; Марија Станојевић, Мастер психолог, ОЦД "Три мачке и две тачке"; Бојана Милутиновић, Дипломирани педагог-мастер рачунарства у, ОШ „Скадарлија“; ОШ „Влада Аксентијеви“; Јелена Пантић, Дипломирани професор разредне наставе, ОШ,, Иво Андрић“; Биљана Суботић, Професор разредне наставе, ОШ''Ђура Јакшић'', Београд

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Подизање нивоа компетенција наставника и стручних сарадника за подршку развоју личности детета и управљање одељењем кроз стварање позитивне социјалне климе у школи и подршку различитим видовима активизма и волонтеризма ученика

Унапређивање компетенција наставника за интердисциплинарни приступ у планирању наставе кроз повезивање са садржајима предмета Грађанско васпитање Унапређивање наставничких компетенција за развијање неопходних психо-социјалних вештина код деце за активно учешће у образовно- васпитном процесу Развијање одговорности и вештина управљања код ученика. Подстицање наставника на иницирање и неговање активизма и волонтеризма у циљу успешније социјалне инклузије и развој међупредметних компетенција код ученика

Учесници обуке: -подстакнути су да у планирању наставе користе и примењују интердисциплинарни приступ и интерактивне методе -повезују садржаје грађанског васпитања са садржајима других предмета -стекли су знања и вештине које им помажу да лакше управљају одељењем и стварају позитивну социјалну климу у школи -стекли су знања и вештине да развијају и подстичу код ученика одговорност и активизам

 • 1. дан
  • Грађанско васпитање као модел за остваривање интердисциплинарног приступа у планирању наставе
  • Пауза
  • Методологија предмета Грађанско васпитање као модел за примену различитих типова интерактивног учења
  • Пауза
  • Развијање одговорности код деце
  • Пауза
  • Развијање активизма и волонтеризма код ученика у циљу активног учешћа у образовном процесу
  • Пауза
  • Презентација примера волонтерских акција

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику износи 2000 динара. Цена укључује радне материјале, потврде о учешћу, путне трошкове, хонорар реализатора семинара, порез и друге законске обавезе организације. У цену нису укључени трошкови смештаја и превоза реализатора (уколико се семинар организује ван Београда).