МОЈА ШКОЛА-ШКОЛА БЕЗ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ

Каталошки број програма: 100  

Не

Удружење грађана Образовни импулс, Насеље 7 секретара СКОЈ-а С3, 21220 Бечеј, obrazovniimpuls@gmail.com, 0641922024

Александра Бакрач, obrazovniimpuls@gmail.com, 0216916796, 0641922024

Бранислава Ивковић, Дипломирани економиста, Економско-трговинска школа Бечеј; Марјана Влајнић, Дипломирани педагог, Основна школа "Коста Стаменковић" Српски Милетић; Александра Бакрач, Дипломирани економиста, Економско трговинска школа Бечеј; Андреа Галго Ференци, мастер, Економско трговинска школа; Јелена Бранков-Черевицки, Дипломирана правница, Општина Бечеј

Бранислава Ивковић, Дипломирани економиста, Економско-трговинска школа Бечеј; Марјана Влајнић, Дипломирани педагог, Основна школа "Коста Стаменковић" Српски Милетић; Александра Бакрач, Дипломирани економиста, Економско трговинска школа Бечеј; Андреа Галго Ференци, мастер, Економско трговинска школа

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
стручни сарадник у школи - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
директор/помоћник директора - компетенције директора за обезбеђивање законитости рада установе

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Оснаживање запослених у образовном систему за разумевање и практично спровођење начела равноправности,принципа једнаких могућности и недискриминације.Интегрисање родног аспекта у образовно-васпитни процес,изградња културе засноване на равноправности.

Оснаживање наставника који желе да интегришу компетенције за спречавање свих облика дискриминације и за демократску културу у своју праксу. Упознавање са основним појмовима везаним за дискриминацију и родну равноправност, с освртом на родну равноправност у образовно-васпитном раду. Разумевање облика и посебних случајева дискриминације и препознавање дискриминаторног понашања у образовању. Разумевање улоге стереотипа и предрасуда као узрока дискриминаторног понашања. Оспособљавање за активност израде упитника за ученике. Планирање активности и мера за спречавање и реаговање на дискриминаторно понашање у групи/одељењу и образовној установи. Промоција концепта образовања без дискриминације.

По завршетку обуке очекује се да ће учесници бити оспособљени да развијају, подстичу и негују антидискриминациону културу у образовању. Биће оспособљени да препознају различите врсте дискриминације. Оспособљени да испланирају и реализују активности којима се превентивно делује, гради здрав оснос међу ученицима, “разбијају” предрасуде и стереотипи. Оснажени да реализују анкетирање ученика за испитивање предзнања ради планске подршке развоју личности.Учесници ће бити оспособљени и оснажени да имплементирају у процес наставе и учења садржаје који афирмишу равноправност и повећавају видљивост осетљивих друштвених група.

 • 1. дан
  • Дискриминација и родни стереотипи у образовању
  • пауза
  • Упитник за ученике - шта ученици знају о дискриминацији
  • пауза
  • Креирање радионица за ученике -”Стоп дискриминацији”
  • пауза
  • Примери добре праксе и вредновање програма

30

дана: 1
бодова: 8

Цена програма износи 2000,00 динара по учеснику. Цена је пројектована за групу од 30 учесника. Цена садржи накнаду реализаторима, набавку и израду материјала за радионице. У цену нису урачунати путни трошковита за реализаторе, као и трошкови умножавања материјала за учеснике семинара.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ " Милош Црњански" Жабаљ Бранислава Ивковић, Александра Бакрач 30 3.92
2 ОШ " Вера Мишчевић" Белегиш Бранислава Ивковић, Александра Бакрач 17 3.97
3 Економско-трговинска школа "Вук Караџић Стара" Пазова Бранислава Ивковић, Александра Бакрач 24 3.97
4 ОШ " Моше Пијаде" Дебељача Бранислава Ивковић, Андреа Галго Ференци 30 3.97
5 ОШ "Светозар Милетић" Тител Бранислава Ивковић, Александра Бакрач 30 3.98
6 ОШ "Свети Сава" Житиште Бранислава Ивковић, Александра Бакрач 26 3.86
7 ОШ " Јован Јовановић Змај" Змајево Бранислава Ивковић, Александра Бакрач 28 3.93
8 Турија Бранислава Ивковић, Александра Бакрач 15 3.98
9 Дероње Бранислава Ивковић, Александра Бакрач 30 3.92
10 Пећинци Марјана Влајнић, Александра Бакрач 26 3.98
11 Ловћенац Бранислава Ивковић, Александра Бакрач 22 3.96

Укупно учесника: 278 | Просечна оцена: 3.95