Водич кроз инклузивно образовање

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 231  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080

Љубица Ковачевић, магистар дефектолошких наука, ШОСО “Милан Петровић” са домом ученика, Нови Сад; Саша Божић, , ОШ „Иво Андрић''

Љубица Ковачевић, магистар дефектолошких наука, ШОСО “Милан Петровић” са домом ученика, Нови Сад; Саша Божић, , ОШ „Иво Андрић''

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Стицање и унапређење знања о врстама посебних образовних потреба, моделирању наставе за децу у инклузији, изради и примени индивидуално-образовног програма, а у циљу развијања компетенција наставника и пуног потенцијала ученика.

Упознавање полазника са моделима и приступима инклузији. Оспособљавање наставника да примењују стратегије и технике за стварање инклузивне атмосфере. Упознавање полазника са врстама посебних образовних потреба и импликацијама за наставни процес. Оспособљавање полазника да примењују стратегије, методе и технике моделовања наставе за ученике са посебним образовним потребама. Упознавање са процедуром долажења до свеобухватних података о ученику и писања педагошког профила, израдом плана индивидуализације и индивидуално-образовног програма (ИОП) и начином и динамиком праћења и ревизије ИОП-а. Оспособљавање наставника да израде ИОП подршке за ученика.

Полазници ће бити оспособљени да вреднују различите моделе и приступе инклузији. Полазници ће бити оспособљени да примењују стратегије које доприносе стварању инклузивне атмосфере у одељењу. Полазници ће бити упознати са врстама посебних образовних потреба ученика и импликацијама за наставни процес. Полазници ће бити оспособљени да примењују стратегије, методе и технике прилагођавања наставних садржаја ученицима са посебним образовним потребама. Полазници ће бити оспособљени да прикупљају свеобухватне податке о ученику и напишу педагошки профил, израде план индивидуализације и индивидуално-образовног програма (ИОП) и прате и вреднују реализацију ИОП-а.

  • 1. недеља
    • Инклузија
  • 2. недеља
    • Индивидуални образовни план (ИОП)

45

недеља: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 3000 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, одржавање сервера и система за учење на даљину.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Љубица Ковачевић, Саша Божић 31 3.99
2 Љубица Ковачевић, Саша Божић 51 3.99
3 Љубица Ковачевић, Саша Божић 5 3.98
4 Љубица Ковачевић, Саша Божић 33 3.99
5 Љубица Ковачевић, Саша Божић 31 3.98
6 Љубица Ковачевић, Саша Божић 11 4

Укупно учесника: 162 | Просечна оцена: 3.99