Пројектно учење – концепти и пракса

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 706  

Да

Заједница која учи Сазнање, Народних хероја 47/3 , Београд, seminari@zajednicaucenja.edu.rs, 021753024 , 021753024

Славица Јурић, administrator@zajednicaucenja.edu.rs, 021753024, 0659753024, 021753024

Славица Јурић, магистар књижевних наука, ОШ „Свети Сава“ Бачка Паланка; Бранка Радовановић, , ОШ "Свети Сава" Бачка Паланка

Славица Јурић, магистар књижевних наука, ОШ „Свети Сава“ Бачка Паланка; Весна Гошовић, , ОШ „Ђорђе Крстић“ Београд; Бранка Радовановић, , ОШ "Свети Сава" Бачка Паланка

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за комуникацију и сарадњу;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређивање знања и вештина за ефикасно планирање, организацију, вођење и вредновање пројектне наставе у различитим образовним циклусима

- Сазнати одлике и фазе пројектног учења и разликовати га од сличних метода и модела наставе; - освестити тешкоће у примени метода пројектног учења и пронаћи начине превазилажења; - применити научене технике пројектног учења; - разумети потребу за промењеном улогом наставника и ученика у пројектном учењу; - упознати и применити различите врсте вредновања током пројектног учења и користити разне инструменте; - оспособити за креирање образаца пројектне документације и за коришћење одговарајућих веб-алата; - неговати стварање мреже практичара пројектног учења и активно укључивање у њен рад.

Након обуке очекујемо да полазници : - знају особине и фазе пројектног учења и разликују га од сличних метода и модела наставе; - оснажени су да тешкоћа у примени методе пројектног учења превазиђу и реше; - примењују технике пројектног учења; - разумеју промењену улогу наставника и ученика у пројектном учењу у односу на традиционалну наставу и мењају устаљену праксу; - вреднују себе и учеснике пројектног учења и креирају инструменте вредновања; - креирају обрасце пројектне документације и користе веб-алате у различитим фазама пројектног учења; - укључују се у мрежу практичара пројектног учења и доприносе у њој.

 • 1. недеља
  • Теоријски приступ
 • 2. недеља
  • Педагошки приступ пројектном учењу
  • Фазе пројектног учења
 • 3. недеља
  • Оцењивање и вредновање
 • 4. недеља
  • Образовна технологија и пројектно учење
 • 5. недеља
  • Пројектно учење и школски пројекти

30

недеља: 5
бодова: 32

3000 динара укључује: - одржавања платформе, услуге комерцијалних веб-алата; - поштански и други трошкови; - хонорар за реализаторе; - трошкови документације (уверења, књиговодствени трошкови)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Славица Јурић, Бранка Радовановић 23 3.71
2 Славица Јурић, Бранка Радовановић 12 3.66
3 Славица Јурић, Весна Гошовић 16 3.82

Укупно учесника: 51 | Просечна оцена: 3.73