Унапређење капацитета образовних институција за писање пројеката по методологији ЕУ

Каталошки број програма: 754  

Не

Висока школа за пословну економију и предузетништво, Митрополита Петра 8, Београд, info@vspep.edu.rs, 0112762194

Слађана Вујичић, sladjana.vujicic@vspep.edu.rs, 0112762194, 0690278527

Зорана Никитовић, Доктор економских наука, Висока школа за пословну економију и предузетништв; Слађана Вујичић, Доктор наука, Висока школа за пословну економију и предузетништв; Александра Тошовић-Стевановић, Доктор економских наука, Институт за међународну политику и привреду, Беогр

Зорана Никитовић, Доктор економских наука, Висока школа за пословну економију и предузетништв; Владан Цогољевић, Доктор наука, Agricultural University of Plovdiv, Bulgaria; Слађана Вујичић, Доктор наука, Висока школа за пословну економију и предузетништв; Александра Тошовић-Стевановић, Доктор економских наука, Институт за међународну политику и привреду, Беогр; Јован Јовановић, Мастер, Удружење "Limitless"

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за планирање, организовање и контролa рада установе

Јачање компетенција за организацију и управљање радом установе

Општи циљ програма је унапређење компетенција запослених у образовним установама и њихових руководилаца за писање пројеката по методологији ЕУ, стицањем теоријских и практичних знања о пројектима и писању пројеката по методологији ЕУ.

Специфични циљ 1: Стицање основних знања и вештина у области припреме и реализације пројеката. Специфични циљ 2: Упознавање са донаторским програмима финансираних од стране ЕУ. Специфични циљ 3: Савладавање планирања и припреме логичке матрице, развој пројектних идеја, стицање знања о буџету пројекта.

Очекује се да након обуке учесници обуке стекну знања, вештине и искуство везано за писање пројектних предлога. Након обуке учесници су оспособљени да успешно припреме предлог пројекта по методологији ЕУ.

 • 1. дан
  • 1.Регулатива и пракса донаторских програма финансираних средствима Европске уније
  • 2.Основе пројектног менаџмента
  • 3.Пауза за освежење
  • 4.Методологија припреме пројектне документације за донаторска средства из програма Европске уније
  • 5.Пауза за ручак
  • 6.Методологија управљања и контроле пројекта
  • 7.Пауза за освежење
  • 8.Методологија извештавања на проејктима из донаторских програма Европске уније
  • 9.Евалуација семинара и попуњавање упитника за учеснике

30

дана: 1
бодова: 8

1 500 (хиљаду и пет стотина динара) У цену су урачунати трошкови пута и хонорари аутора/реализатора, потрошни материјал, израда и издавање уверења.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Srednja škola ,, Svetozar Krstić Toza,, Vučje Слађана Вујичић, Јован Јовановић 30 3.85

Укупно учесника: 30 | Просечна оцена: 3.85