Модели комуникације у онлајн настави

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 370  

Да

Центар за унапређење наставе Абакус, Љубише Миодраговића 7ж/5 Београд, goranabakus@gmail.com, 0648090630, 0648090631

Горан Станојевић, goranpttcentar@yahoo.com, 0648090630, 0641730170

Жолт Коња, , ; Тања Калинић, , ; Оливера Марковић, Професор математике и информатике, Електротехничка школа „Мија Станимировић“; Вела Чоја, дип. инж. електротехнике, Средња техничка ПТТ школа; Милена Крстић, дипломирани инжењер електротехнике , Електротехничка школа „Никола Тесла“ Ниш

Жолт Коња, , ; Тања Калинић, , ; Оливера Марковић, Професор математике и информатике, Електротехничка школа „Мија Станимировић“; Вела Чоја, дип. инж. електротехнике, Средња техничка ПТТ школа; Милена Крстић, дипломирани инжењер електротехнике , Електротехничка школа „Никола Тесла“ Ниш

информатика

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Унапређење комуникационих вештина наставника у онлајн настави; професионално оснаживање наставника за примену нових метода и техника у комуникацији уз примену савремених информационо комуникационих технологија.

Упознавање наставника са савременим онлајн образовним окружењима као и онлајн комуникационим алатима; оснаживање наставника да применом техника успешне комуникације у онлајн окружењу унапреде квалитет наставе; унапређивање комуникацијских вештина и сарадње између наставника и ученика као и наставника и родитеља; оспособљавање наставника за управљање онлајн окружењем за рад и учење; индивидулазовани приступ раду са ученицима кроз израду персоналног окружења за учење; подршка наставницима у процесу доживотног усавршавања.

Наставник ће, након завршеног програма, бити оспособљен да успешно примењује комуникационе методе у виртуелном окружењу. По завршетку обуке очекује се да ће полазници бити оспособљени за правилно коришћење онлајн окружења за рад и учење; као и за коришћење уграђених механизама за асинхрону и синхрону комуникацију. Наставник ће моћи изградити персонално окружење за учење сваког ученика и подићи ниво комуникације са ученицима и родитељима на виши ниво.

 • 1. недеља
  • Појам и значај комуникације у онлајн настави
  • Системи и сервиси који пружају комуникацију у онлајн настави
  • Платформе за управљање учењем и соц, мреже за учење погодне за комуникацију са ученицима и родитељим
  • Безбедност на интернету и стварање толерантне средине за учење
 • 2. недеља
  • Успостављање онлајн окружења за учење и комуникацију на системима за управљање учењем
  • Сараднички рад и модели комуникација у онлајн настави
  • Додавање ресурса и активности са посебним освртом на комуникационе
  • Комуникација са ученицима у онлајн окружењу
 • 3. недеља
  • Креирање образовног окружења на oнлајн сервису Гугл класрум
  • Модели комуникације у онлајн окружењу Гугл класрума
  • Креирање образовног окружења на oнлајн сервисима
  • Модели комуникације у онлајн окружењу

30

недеља: 3
бодова: 20

Цена по учеснику је 2500 динара. У цену су урачунати хонорари за модераторе, наставни материјали, административни трошкови и организација непосредног дела обуке.