"ШКОЛА КЕРАМИКЕ"

Каталошки број програма: 1009  

Не

"Пријатељи деце општине Нови Београд", 11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 183, suzanaponjavic@gmail.com, 0642007104, 0655065449 , 0112165946

Сузана Поњавић, suzanaponjavic@gmail.com, 0112165946, 0642007104, 0112165946

Милица Јосимов, дипломирани вајар, Музеј афричке уметности; Сузана Поњавић, историчар уметности, "Пријатељи деце општине Нови Београд"

Милица Јосимов, дипломирани вајар, Музеј афричке уметности; Сузана Поњавић, историчар уметности, "Пријатељи деце општине Нови Београд"

уметности

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Стручно усавршавање кроз стваралаштво и креативан рад; стицање и усвајање нових знања и вештина; оспособљавање за самосталан рад и примену стечених знања у раду са децом и младима.

Имплементација нових културно-образовних садржаја у наставне и ваннаставне активности; развијање мотивације код деце и младих за разумевање и коришћење уметничких медија и откривање нових афинитета и интересовања; подстицање њихове имагинације и креативности и развијање чулне осетљивости и истраживачке радозналости; подстицање развоја координације и моторикe код деце кроз рад са глином и стимулација оперативности и логичког мишљења; подстицање развоја њихове имагинације и креативности; развијање чулне осетљивости и истраживачке радозналости;подстицање на самосталност, иницијативност, отвореност према новом искуству; популаризација старих и уметничких заната; очување традиције народа и фолклора; ширењу културе уопште.

По завршетку обуке учесници семинара ће бити оспособљени за самосталан уметничко-едукативан рад са децом и младима и тако утицати на развијање креативности као конструктивне и продуктивне особине личности. Кроз имплементацију нових културно-образовних садржаја у наставне и ваннаставне активности допринеће унапређивењу васпитно-образовне праксе.

  • 1. дан
    • „Технике ручног моделовања глине, технике дораде и декорисања/моделовање из руке“
  • 2. дан
    • Технике ручног моделовања глине, технике дораде и декорисања
  • 3. дан
    • Техника ручног моделовања глине и рад на точку. Финална дорада предмета.

15

дана: 3
бодова: 24

5.500,00 РСД Трошкови: радни материјал за теоријски део, штампани материјал, колор предлошци и за практичан рад: алатке и помоћна опрема, глина, боје, глазура, алатке за моделовање глине, освежење и оброк за полазнике и реализаторе; канцеларијско пословање и финансијски администратор; потрошни материјал, Уверења о завршеној обуци; надокнада за коришћење простора за рад; путни трошкови за реализаторе и координатора програма обуке.Бруто хонорари за два реализатора и координатора обуке.