Примена дебате као наставног метода у настави и учењу

Каталошки број програма: 685  

Не

Otvorena komunikacija, Prve Pruge 21/3, Beograd, edu@ok.org.rs, 0643044688, 0112406323

Tijana Mijalkovic, edu@ok.org.rs, 0112406323, 0642831211

Марко Ћировић, доцент др., Факултет организационих наука Универз. у Београду; Светлана Јовановић, Доктор наука, Универзитет у Београду - Факултет орг. наука; Илија Иванишевић, мастер, Физички факултет Универзитета у Београду; Предраг Петрићевић, Дипл. соц. радник и Мастер мен. људ. р., Универзитет у Београду - Факултет орг. наука; Милош Марјановић, дипл. прав., Отворена комуникација; Тијана Мијалковић, Мастер, Филолошка гимназија; Милан Вигњевић, Мастер инжењер организационих наука, Универзитет у Београду - Факултет орг. наука

Марко Ћировић, доцент др., Факултет организационих наука Универз. у Београду; Светлана Јовановић, Доктор наука, Универзитет у Београду - Факултет орг. наука; Илија Иванишевић, мастер, Физички факултет Универзитета у Београду; Предраг Петрићевић, Дипл. соц. радник и Мастер мен. људ. р., Универзитет у Београду - Факултет орг. наука; Милош Марјановић, дипл. прав., Отворена комуникација; Новак Челебић, дипл. прав., ; Тијана Мијалковић, Мастер, Филолошка гимназија; Милан Вигњевић, Мастер инжењер организационих наука, Универзитет у Београду - Факултет орг. наука; Maрта Васић, мастер, Факултет политичких наука Универзитета у Београду

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у дому ученика - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - компетенције наставника за поучавање и учење;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у дому ученика - компетенције наставника за поучавање и учење

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређивање компетенција наставника за примену дебате као наставне методе којом се остварује квалитетнији развој функционалних знања, вештина и ставова; подстиче развој и примену интерактивног и активног учења, критичког мишљења и истраживачког рада

Упознавање са правилима дебате као формалне, аргументоване дискусије у процесу учења. Оспособљавање наставника за препознавање и реализацију наставних садржаја који се могу обрадити кроз дебату - идентификација проблема, грађење случаја, аргументовано заступање ставова. Овладавање техникама и дебатним форматима који подстичу активно учење и омогућавају успешну реализацију различитих наставних садржаја. Развој аналитичког и критичког мишљења, истраживачких метода и вештина презентације код ученика, што доводи до квалитетнијег усвајања знања и примене у пракси. Подстицање самопоуздања и самопоштовања код ученика. Повезивање наставних садржаја са примерима из свакодневног живота, са садржајима из других области и актуелним достигнућима.

По завршетку обуке наставник ће бити оспособљен да припреми, организује и примени дебату у настави кроз повезивање наставних садржаја једног или више предмета. Наставник ће развити компетенције којима ће подстицати ученике да слободно износе своје идеје, постављају питања и дискутују наставне садржаје применом различитих мисаоних вештина (идентификовање и решавање проблема, формирање аргумената) и облика мишљења (критичко и аналитичко) и тако ће омогућити активнију улогу ученика у процесу наставе и квалитетније усвајање знања. Припремајући и учествујући у дебати, ученици ће усвојити и развити истраживачке методе и побољшати своје презентационе вештине.

 • 1. дан
  • Дебата - појам, значај, формат
  • Формирање аргумената из наставног градива
  • Пауза
  • Побијање аргумената
  • Пауза за ручак
  • Грађење случаја и тимски рад
  • Структура говора и стил
  • Пауза
  • Дебатна радионица
 • 2. дан
  • Поступци у припреми дебате
  • Пауза
  • Суђење дебате
  • Пауза за ручак
  • Појам стратегије у дебати
  • Дебатни клуб у школи
  • Пауза
  • Дебатна радионица
  • Евалуација семинара

25

дана: 2
бодова: 16

Цена по учеснику: 3000 динара. Спецификација: За успешно извођење обуке, предвиђено је троје тренера/реализатора по дану. Хонорари: 3 тренера x 2 дана x 9000 динара, укупно 54000 динара Освежење и оброк током трајања обуке: 7500 динара по дану, укупно 15000 динара Припрема и штампање материјала које добија сваки учесник обуке: 6000 динара