„Размишљај, креирај и у школи уживај“ - планирање, креирање, спровођење и вредновање активности „Обогаћеног једносменског рада“ у школама које реализују образовно-васпитни рад у једној смени

Каталошки број програма: 787  

Не

Удружење зрењанинских учитеља, Зрењанин, 7.јула бр.10, udruzenjeuciteljazr@gmail.com, 0601424660

Биљана Јованов, biljanajovanov023@gmail.com, 023528838, 0601424660

Татјана Романов, специјалиста методике наставе природе и , ОШ "Свети Георгије" Уздин; Романа Булић, , ОШ "Михајло Пупин" Идвор; Божидар Булић, , ОШ "Михајло Пупин" Идвор

Татјана Романов, специјалиста методике наставе природе и , ОШ "Свети Георгије" Уздин; Романа Булић, , ОШ "Михајло Пупин" Идвор

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Оснаживање знања, вештина, умења и компетенција наставника за методичко и креативно планирање активности „Обогаћеног једносменског рада“, ради јачања развоја личности детета, пружања додатне подршке и реафирмације васпитног утицаја школе

Упознавање наставника са законским оквирима и увођењем различитих програмских активности и модела рада Подстицање креативности наставника у осмишљавању, планирању и реализацији активности Оснаживање компетенција наставника за пружање подршке личном и социјалном развоју ученика из различитих средина , квалитетним планирањем учења, слободних активности и времена ученика Упознавање са начинима којима се код деце развија, подстиче и негује критичко мишљење, креативни и стваралачки потенцијали,мотивација за учење, хумани ставови,емпатија и развој предузетничког духа Богаћење способности наставника за препознавање и имплементирање доступних ресурса окружења у реализацији активности Мотивисање наставника да оснажују сарадњу са родитељима

- примењује стечена знања из законске регулативе за писање годишњег и оперативног плана рада активности; - увиђа реалне могућности коришћења ресурса свог окружења за планирање активности; - осмишљава и креира подстицајне активности за ученике; - прилагођава активности способностима, интересовањима и индивидуалним потребама ученика; - имплементира садржај обуке за квалитетније и оперативније планирање активности и слободног времена ученика; - процењује сопствене могућности и анализира ефекте практичног рада; - процењује могућности укључивања родитеље у реализацију активности;

 • 1. дан
  • Законски оквири, општи и специфични циљеви за спровођење „Обогаћеног једносменског рада“
  • Пауза
  • Поступци планирања активности „Обогаћеног једносменског рада“
  • Пауза
  • Креирање сценарија пројекта, глобалних и оперативних планова „Обогаћеног једносменско
  • Пауза
  • Вреднујемо и презентујемо свој рад и примере добре праксе „Обогаћеног једносменског рада“

30

дана: 1
бодова: 8

1500,00 динара Цена укључује радне материјале, потврде о учешћу, хонорар реализатора семинара, порез и друге законске обавезе организације. У цену нису укључени трошкови смештаја и превоза реализатора.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Доситеј Обрадовић" Опово, Братства јединства 14 Татјана Романов, Романа Булић 27 3.96
2 Основна школа "Михајло Пупин", Улица Михајла Пупина бр. 51, Идвор Татјана Романов, Романа Булић 20 4

Укупно учесника: 47 | Просечна оцена: 3.98