Плесна учионица

Каталошки број програма: 1050  

Не

Дечија плесна асоцијација, Булевар ослобођења 114/10 11040 Београд, decijaplesna.a@gmail.com, 0603018887, 0638529521

Радомир Крсмановић, decijaplesna.a@gmail.com, 0113983507, 0638529521

Радомир Крсмановић, Дипломирани економиста, Дечија плесна асоцијација; Гордана Крсмановић, Дипломирани филозоф, Техничка школа ГСП

Радомир Крсмановић, Дипломирани економиста, Дечија плесна асоцијација; Гордана Крсмановић, Дипломирани филозоф, Техничка школа ГСП; Драгослав Танацков, Дипломирани васпитач, ПУ" Драгољуб Удицки "

уметности

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење процесом васпитања и учења детета у ПУ;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Оснаживање наставника у области плеса као додатне активности у учионици којом се подстиче креативни развој ученика , интересовање за плесну уметност и социјална кохезија.

Подизање компетенција наставника у области: плесне културе у интегрисано васпитно образовном процесу ;у области развоја ритма,темпа,динамике и простора;усвајања основних плесних израза и структура друштвених плесова;играчких образаца у народној /традиционалној /игри;антропологије плеса и интеркултуралности плеса.

Учесници програма ће бити оспособљени за практичну примену знања из области плесних и ритмичких структура у непосредном раду са ученицима.Наставници ће бити оспособљени за индивидуализацију плесних садржаја и њихову применљивост у раду са децом различитих узраста и способности.Наставници развијају вештине за подршку ученицима у њиховом креативном изражавању и уметничком развоју кроз плес.

 • 1. дан
  • Плесна култура у интегрисаном васпитно образовном процесу
  • Развој ритма, темпа, динамике и простора
  • Усвајање основних плесних израза и структура друштвених плесова први део
  • Пауза
  • Друштвени плес - други део
  • Пауза за ручак
  • Играчки обрасци у народној/традиционалној/игри
  • Подстицање креативних форми изражавања ученика
  • пауза
  • Антропологија плеса и значај плеса у култури

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику програма је 2500,00 динара и обухвата радни материјал и хонорар предавачима.Нису укључени трошкови за превоз.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ПУ Маслачак Нова бб Сјеница Радомир Крсмановић, Драгослав Танацков 30 3.98

Укупно учесника: 30 | Просечна оцена: 3.98