Ја могу! обука - Ниво 1

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 458  

Да

Vega omladinski centar , Ušće bb, 11070 Novi Beograd, dfcsrbija@gmail.com, 0644341065

Vasiliki Akritidou, dfcsrbija@gmail.com, 0644341065, 0644341065

Vasiliki Akritidou, master vizuelne antropologije, Vega omladinski centar

Ema Štefanac, master obrazovnih politika, Građanske inicijative; Vasiliki Akritidou, master vizuelne antropologije, Vega omladinski centar; Татјана Илић , наставник српског језика, ОШ Васа Пелагић Лесковац, ОШ Вук Караџић Лесковац; Татјана Штефанац, професор енглеског језика и књижевности, ОШ Јован Јовановић Змај, Сремска Митровица

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Инспирисање наставника и учитеља да употребе Design For Change методологију решавања проблема у свом раду, као и мотивисање истих да модернизују своју улогу и користе облик пројектне наставе у свом свакодневном раду кроз сараднички однос са ђацима.

Представити основне појмове Design For Change методологије и њених базичних алата. Показати основне вредности методологије и покрета. Приказати основне делове процеса решавања проблема. Подстаћи учеснике да примене алате неформалне едукације у учионици. Мотивисати учеснике да користе методологију у раду у циљу изградње сарадничког односа са ученицима. Приказати основне онлајн алате за групни рад у онлајн окружењу. Инспирисати учеснике кроз примере добре праксе. Подстаћи учеснике на (само)рефлексију. Подстаћи учеснике да се креативно изражавају и деле своје мишљење са другима. Симулирати рад у учионици директно на обуци.

Учесник разуме основне вредности и принципе методологије. Учесник разуме суштину процеса решавања проблема и могућност примене исте у пројектној настави. Учесник је упознат са основним алатима методологије решавања проблема. Учесник је мотивисан да употреби пројектну методу у раду. Учесник је инспирисан примерима добре праксе и дикректним радом на алатима методологије да покрене нови пројекат. Учесник је упознат са основним онлајн алатима за групни рад у дигиталном окружењу. Учесник схвата важност креирања сарадничког односа са ученицима у раду и спреман је и инспирисан да исти примени у пракси. Учесник је оснажен да модернизује свој досадашњи начин рада примењивањем методологије.

 • 1. недеља
  • Активности упознавања и основни појмови методологије
  • Прва фаза: ОСЕТИ
  • Друга фаза: ЗАМИСЛИ
  • Пауза
  • Трећа фаза: УРАДИ
  • Четврта фаза: ПОДЕЛИ
  • Завршна дискусија и евалуација
 • 2. недеља
  • Менторска сесија
 • 3. недеља
  • Менторска сесија

45

недеља: 3
бодова: 9

Цена обуке је 1000 динара. У цену улазе трошкови коришћења онлајн алата, платформе за рад, израде приручника, котизације за учешће на завршном догађају, као и накнада за реализатора обуке.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Vasiliki Akritidou, Татјана Илић 22 3.89
2 Ema Štefanac 9 3.88
3 Vasiliki Akritidou, Татјана Илић 6 4

Укупно учесника: 37 | Просечна оцена: 3.92