Ја могу! обука - Ниво 2

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 459  

Да

Vega omladinski centar , Ušće bb, 11070 Novi Beograd, dfcsrbija@gmail.com, 0644341065

Vasiliki Akritidou, dfcsrbija@gmail.com, 0644341065, 0644341065

Vasiliki Akritidou, master vizuelne antropologije, Vega omladinski centar

Ema Štefanac, master obrazovnih politika, Građanske inicijative; Vasiliki Akritidou, master vizuelne antropologije, Vega omladinski centar; Татјана Илић , наставник српског језика, ОШ Васа Пелагић Лесковац, ОШ Вук Караџић Лесковац; Татјана Штефанац, професор енглеског језика и књижевности, ОШ Јован Јовановић Змај, Сремска Митровица

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Обучавање наставника и учитеља вештинама за спровођење пројектне наставе коришћењем тзв. Design Thinking методологије у школама која подстиче ученички активизам, партиципацију и ставља ученика у центар процеса учења.

Оснажити учеснике да промене своју улогу у модернију, отворенију улогу, улогу фацилитатора процеса решавања проблема у учионици и препусте рад на пројекту и доношење одлука ђацима. Обучити учеснике да користе Design For Change методологију и њене алате. Подстаћи учеснике да примене алате неформалне едукације у учионици. Симулирати рад у учионици директно на обуци. Истаћи и развити вештине попут креативности, критичког мишљења, информатичке писмености и сл. Обучити учеснике онлајн алатима за рад. Обучити учеснике да користе онлајн платформу за реализацију пројекта.

Учесник разуме кораке/фазе примене Design For Change методологије. Учесник уме да примени све кораке методологије и основне алате у раду. Учесник прихвата промену своје улоге у раду из традиционалне у фацилитаторску/менторску у односу на ученике. Учесник допушта ђацима да воде процес решавања проблема. Учесник уме да користи онлајн платформу за рад. Учесник увиђа важност активног учешћа ђака у процесу учења и примењује га у раду. Учесник је оснажен да модернизује свој досадашњи начин рада примењивањем методологије.

 • 1. недеља
  • Увод, упознавање, правила и teambuilding активности
  • Централна активност - Моја досадашња пракса
  • Презентација Design For Change методологије и покрета: фазе, вредности, циљеви, алати
  • Пауза
  • Презентација Design For Change онлајн платформе за рад у одељењу
  • Начини документовања пројекта - како направити добру фотографију?
  • Рефлексија и завршне активности
  • Основни елементи прве ОСЕТИ фазе и циљ радионице
  • Централна активност: фаза ОСЕТИ
  • Пауза
  • Рефлексија у пленуму
  • Закључне активности
 • 2. недеља
  • Менторство
 • 3. недеља
  • Менторство
 • 4. недеља
  • Рекапитулација наученог и примењеног. Увод у радионицу - фаза ЗАМИСЛИ.
  • Централна активност - фаза ЗАМИСЛИ
  • Пауза
  • Заједничка рефлексија - фаза ЗАМИСЛИ
  • Закључне активности
  • Уводне активности и рекапитулација претходног корака ЗАМИСЛИ
  • Обрада треће фазе - корак УРАДИ
  • Обрада четврте фазе - корак ПОДЕЛИ
  • Рекапитулација свих фаза методологије
  • Закључна активност и затварање радионице
 • 5. недеља
  • Менторство

45

недеља: 5
бодова: 19

Цена обуке је 3000 динара. У цену улазе трошкови коришћења онлајн алата, платформе за рад, израде приручника, котизације за учешће на завршном догађају, као и накнада за реализатора обуке.