Програм едукације о филантропији - Упознај филантропију

Каталошки број програма: 288  

Не

Фондација Ана и Владе Дивац, Илије Гарашанина 53а/7, Београд, hod@divac.com, 0113341755

Жељко Митковски, zeljko.mitkovski@divac.com, 0113341755, 0603103358

Жељко Митковски, Дипломирани инжењер организационих наука, Фондација Ана и Владе Дивац

Наташа Николић Гајић, Мастер образовних политика, ОШ „Краљ Александар I“ Пожаревац; Бојана Јевтовић, Политиколошкиња за међународну политику, Фондација Ана и Владе Дивац ; Жељко Митковски, Дипломирани инжењер организационих наука, Фондација Ана и Владе Дивац

друштвене науке

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним синдикатом и широм заједницом;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Општи циљ програма је едукација учесника о филантропији, колективној добробити и солидарности и начинима за развијање свести ученика о филантропским вредностима, потреби пружања помоћи у породици и заједници и усвајање појмова у вези са филантропијом

Специфични циљеви су оснаживање учитеља и стручних сарадника о начинима за: Развијање свести ученика о потреби пружања помоћи у породици и заједници и усвајање појмова у вези са филантропијом. Развијање свести ученика о потреби пружања помоћи другима и упознавање са познатим филантропима. Развијање свести ученика о потреби пружања помоћи другима у различитим областима и систематизовање знања везаних за филантропију Едукација о моделима спровођење конкретних филантропских иницијатива у школи и локалној заједници.

Учесници ће бити у стању спроводе филантропске акције у школама и да ученике науче: ● шта значе речи филантропија, солидарност волонтер, филантроп, доброчинство. ● уочавају разлику између профитних и непрофитних организација ● развијају своје друштвене улоге и јачају позитиван однос према другима и њиховим потребама, ● препознају биографске податке значајних филантропа из историје Србије, ● умеју да препознају ситуације када могу да помогну и волонтирањем/филантропијом допринесу квалитету живота, ● разумеју процесе организовања филантропских активности укључијући: препознавање проблема, алате прикупљања средстава, сарадње и планирања стратегије решавања проблема, ● буду одговорни и понашају се хумано и с уважавањем према другим

 • 1. дан
  • Увод - Шта је филантропија и колико је развијена у Србији?
  • Помоћ и солидарност у породици и школа
  • Пауза
  • Познати филантропи и задужбинари
  • Пауза (велика)
  • Филантропија у локалној заједници
  • Радионица - филантропска акција
  • Пауза
  • Филантропске акција у школи и заједници
  • Радионица – шта смо научили и како да предајемо филантропију
  • Упитник и евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

За групу од 30 учесника цена по учеснику износи 1.500 динара и обухвата надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал, oсвежење и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора и учесника, као и храна на обуци нису укључени у наведену цену.