Подршка добробити деце кроз грађење партнерских односа са породицом у различитим моделима транзиције

Каталошки број програма: 843  

Не

Удружење медицинских сестара предшколских установа Шумадијско Поморавског региона, Саве Ковачевић 30, 34 000 Крагујевац, brankicakrag@gmail.com, 0638668850, 063205431

Бранкица Стојковић, brankicakrag@gmail.com, 063866850, 063205431

Марија Милић, , ПУ "Нада НаУМОВИЋ" КРАГУЈЕВАЦ; Бранкица Стојковић, , Предшколска установа „Ђурђевдан“, Крагујевац

Марија Милић, , ПУ "Нада НаУМОВИЋ" КРАГУЈЕВАЦ; Бранкица Стојковић, , Предшколска установа „Ђурђевдан“, Крагујевац

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво

Развијање културе заједнице учења у предшколској установи (структура и култура установе, рефлексија, хоризонтална размена, самовредновање, дељено лидерство, сарадња са породицом и локалном средином у ширем смислу)

Јачање компетенција практичара у реализацији различитих модела транзиције у предшколској установи у партнерству са породицом

Пружање подршке у сагледавању значаја правовременог повезивања са породицом, практичарима у ПУ, локалном заједницом Оснаживање практичара за пружање подршке у различитим моделима транзиције Повезивање и сарадња свих релевантних чинилаца за добробит детета (породица, ПУ, локална заједница) Јачање компетенција практичара за писање педагошке документације у процесу транзиције Развијање нових знања и модела транзиције кроз истраживачку праксу

Практичар: - успоставља односе са родитељима и другим члановима породице на основу међусобног разумевања, поверења и сарадње. – укључује родитеље у процес доношења одлука и узима у обзир перспективу родитеља приликом доношења одлука. – уважава примарну улогу и значај родитеља и породице у васпитању на раном узрасту – остварује социјалну повезаност са породицом - организује активности за укључивање породице и других чланова локалне заједнице

  • 1. дан
    • Транзиција деце сагледана кроз значај плана адаптације као једног од почетних модела транзиције
    • Конкретни модели транзиције из праксе
    • Остваривање транзиције у контексту инклузивног образовања
    • Значај документовања у процесу транзиције

30

дана: 1
бодова: 8

1.500,оо динара – цена укључује: материјал за учеснике (презентације, брошуре); издавање уверења; нето накнаду за реализаторе. У цену нису урачунати путни трошкови ни трошкови исхране.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Предшколска установа "Звездара", Вртић "Чигра", Устаничка 194а, 11000 Београд Марија Милић, Бранкица Стојковић 23 3.97
2 Удружење медицинских сестара Предшколских установа Шумадијско Поморавског региона, Светозара Марковића 7, просторије Црвеног крста Марија Милић, Бранкица Стојковић 24 3.97
3 Предшколска установа "Олга Јовичић Рита"; Карађорђева 11 Краљево Марија Милић, Бранкица Стојковић 29 4
4 Предшколска установа "Олга Јовичић Рита"; Карађорђева 11 Краљево Марија Милић, Бранкица Стојковић 29 3.99
5 Вртић "Различак", Народног фронта 45, Нови Сад Марија Милић, Бранкица Стојковић 30 3.57
6 Novi Sad Марија Милић, Бранкица Стојковић 28 3.98
7 ПУ "Радосно детињство", вртић "Гуливер", Бате Бркића 1а, Нови Сад Марија Милић, Бранкица Стојковић 30 3.93
8 Медицинска школа са домом ученика "Сестре Нинковић", Радоја Домановића 2, Крагујевац Марија Милић, Бранкица Стојковић 28 3.84
9 Медицинска школа са домом ученика "Сестре Нинковић", Радоја Домановића 2, Крагујевац Марија Милић, Бранкица Стојковић 21 3.97

Укупно учесника: 242 | Просечна оцена: 3.91