Подршка добробити деце кроз грађење партнерских односа са породицом у различитим моделима транзиције

Каталошки број програма: 843  

Не

Удружење медицинских сестара предшколских установа Шумадијско Поморавског региона, Саве Ковачевић 30, 34 000 Крагујевац, brankicakrag@gmail.com, 0638668850, 063205431

Бранкица Стојковић, brankicakrag@gmail.com, 063866850, 063205431

Марија Милић, , ПУ "Нада НаУМОВИЋ" КРАГУЈЕВАЦ; Бранкица Стојковић, , Предшколска установа „Ђурђевдан“, Крагујевац

Марија Милић, , ПУ "Нада НаУМОВИЋ" КРАГУЈЕВАЦ; Бранкица Стојковић, , Предшколска установа „Ђурђевдан“, Крагујевац

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво

Развијање културе заједнице учења у предшколској установи (структура и култура установе, рефлексија, хоризонтална размена, самовредновање, дељено лидерство, сарадња са породицом и локалном средином у ширем смислу)

Јачање компетенција практичара у реализацији различитих модела транзиције у предшколској установи у партнерству са породицом

Пружање подршке у сагледавању значаја правовременог повезивања са породицом, практичарима у ПУ, локалном заједницом Оснаживање практичара за пружање подршке у различитим моделима транзиције Повезивање и сарадња свих релевантних чинилаца за добробит детета (породица, ПУ, локална заједница) Јачање компетенција практичара за писање педагошке документације у процесу транзиције Развијање нових знања и модела транзиције кроз истраживачку праксу

Практичар: - успоставља односе са родитељима и другим члановима породице на основу међусобног разумевања, поверења и сарадње. – укључује родитеље у процес доношења одлука и узима у обзир перспективу родитеља приликом доношења одлука. – уважава примарну улогу и значај родитеља и породице у васпитању на раном узрасту – остварује социјалну повезаност са породицом - организује активности за укључивање породице и других чланова локалне заједнице

  • 1. дан
    • Транзиција деце сагледана кроз значај плана адаптације као једног од почетних модела транзиције
    • Конкретни модели транзиције из праксе
    • Остваривање транзиције у контексту инклузивног образовања
    • Значај документовања у процесу транзиције

30

дана: 1
бодова: 8

1.500,оо динара – цена укључује: материјал за учеснике (презентације, брошуре); издавање уверења; нето накнаду за реализаторе. У цену нису урачунати путни трошкови ни трошкови исхране.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Предшколска установа "Звездара", Вртић "Чигра", Устаничка 194а, 11000 Београд Марија Милић, Бранкица Стојковић 23 3.97
2 Удружење медицинских сестара Предшколских установа Шумадијско Поморавског региона, Светозара Марковића 7, просторије Црвеног крста Марија Милић, Бранкица Стојковић 24 3.97
3 Предшколска установа "Олга Јовичић Рита"; Карађорђева 11 Краљево Марија Милић, Бранкица Стојковић 29 4
4 Предшколска установа "Олга Јовичић Рита"; Карађорђева 11 Краљево Марија Милић, Бранкица Стојковић 29 3.99
5 Вртић "Различак", Народног фронта 45, Нови Сад Марија Милић, Бранкица Стојковић 30 3.57
6 Novi Sad Марија Милић, Бранкица Стојковић 28 3.98
7 ПУ "Радосно детињство", вртић "Гуливер", Бате Бркића 1а, Нови Сад Марија Милић, Бранкица Стојковић 30 3.93
8 Медицинска школа са домом ученика "Сестре Нинковић", Радоја Домановића 2, Крагујевац Марија Милић, Бранкица Стојковић 28 3.84
9 Медицинска школа са домом ученика "Сестре Нинковић", Радоја Домановића 2, Крагујевац Марија Милић, Бранкица Стојковић 21 3.97
10 Предшколска установа, Жарка Зрењанина 25, Панчево Марија Милић, Бранкица Стојковић 30 3.99
11 Предшколска установа "Лане", Браће Ивковић 2 Марија Милић, Бранкица Стојковић 30 3.98
12 Центар за професионални развој запослених у образовању, Горанска бб, Смедерево Марија Милић, Бранкица Стојковић 27 3.98
13 Медицинска школа са домом ученика "Сестре Нинковић", Радоја Домановића 2, Крагујевац Марија Милић, Бранкица Стојковић 23 3.99
14 Предшколска установа "11.април", вртић "Бисери", Омладинских бригада 106, Нови Београд Марија Милић, Бранкица Стојковић 30 3.96
15 Предшколска установа "Дечји дани", вртић "Скадарлија", Џорџа Вашингтона 27, Београд Марија Милић, Бранкица Стојковић 30 4
16 Предшколкса установа "Наше дете", вртић "Сунце", Есперанто 22, Врање Марија Милић, Бранкица Стојковић 26 4
17 Предшколска установа "Љубица Вребалов", улица Вука Караџића 1, Пожаревац Марија Милић, Бранкица Стојковић 28 3.99

Укупно учесника: 466 | Просечна оцена: 3.95