ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА- ДЕЦА, РОДИТЕЉИ И ВАСПИТАЧИ У ВРТИЋУ

Каталошки број програма: 808  

Не

ПУ Др Сима Милошевић, Капетана Радича Петровића 26, 11080 Земун , jelenak@pudrsimamilosevic.edu.rs, 0112606662 , 0112672976

Јелена Крсмановић , jeja0203@gmail.com, 0112606662, 0641968227, 0112672976

Татјана Ристивојевић, Дипломирани педагог, ПУ "Др Сима Милошевић"; Ксенија Сантрач, Струковни мастер васпитач, ПУ "Др Сима Милошевић"

Татјана Ристивојевић, Дипломирани педагог, ПУ "Др Сима Милошевић"; Ксенија Сантрач, Струковни мастер васпитач, ПУ "Др Сима Милошевић"; Анна Поп, Специјалиста струковни васпитач, ПУ "Др Сима Милошевић"

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Да деца, родитељи и васпитачи у вртићу и локалној заједници граде односе заједништва.

- стварање прилика за развијање вршњачке заједнице, као и заједнице деце и одраслих; - пружања прилике деци да освешћују процес властитог учења; - грађење простора и пружање подршке учењу које је смислено за дете, - пружање подршке игри која захтева сарадњу, истраживање, стваралаштво; - партиципација породице у васпитно - образовним активностима вртића, и грађење партнерских односа са породицом и локалном заједницом.

Након завршене обуке, очекује се да ће учесници обуке бити оспособљени: - - да граде односе са децом и њиховим породицама; - да васпитач подржава игру заједничким играњем са децом; - да пружају прилике деци да заједно граде подстицајну средину за учење и истраживање; - да граде партнерске односе са породицом и локалном заједницом.

 • 1. дан
  • 1.Праћење, посматрање и документовање.
  • +
  • Монтесори педагогија и Монтесори материјал
  • +
  • Грађење простора
  • Вршњачко учење
  • +
  • Партнерство са породицом и локалном заједницом

30

дана: 1
бодова: 8

2.500,00 РСД, у цену нису урачунати путни трошкови; у цену су урачунати трошкови израде материјала.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ПУ "Нада Наумовић",ул. Светозара Марковића, бр.7, Крагујевац Татјана Ристивојевић, Ксенија Сантрач, Анна Поп 30 4
2 ПУ "Чика Јова Змај", ул. Струмичка бр.88,Београд - Вождовац Татјана Ристивојевић, Ксенија Сантрач, Анна Поп 30 3.98
3 ПУ "Чика Јова Змај", ул. Струмичка бр.88,Београд - Вождовац Татјана Ристивојевић, Ксенија Сантрач, Анна Поп 29 3.98
4 ПУ "Лане", ул. Браће Ивковић, бр.2, Кучево Татјана Ристивојевић, Ксенија Сантрач, Анна Поп 22 4
5 ПУ"Ђулићи", Насеље Краљевића бб, Зајечар Татјана Ристивојевић, Ксенија Сантрач, Анна Поп 30 4
6 ПУ "Радосно детињство", Нови Сад Татјана Ристивојевић, Ксенија Сантрач, Анна Поп 30 3.99
7 Центар за стручно усавршавање Чачак, ул. Цара Душана бб, Чачак Татјана Ристивојевић, Ксенија Сантрач, Анна Поп 28 3.99

Укупно учесника: 199 | Просечна оцена: 3.99