Васпитач и стручни сарадник у реалном програму

Каталошки број програма: 800  

Не

ПУ Повратак природи, Призренска 27, Београд, povratakprirodi@gmail.com, 0113076745, 0114016199

Vesna Jokanović, povratakprirodi@gmail.com, 0114074526, 0638441842

Тијана Павловић, Дипл. Педагог, WWF Adria- udruga za zaštitu prirode; Весна Јокановић, Дипл. психолог, ПУ “Повратак природи”

Тијана Павловић, Дипл. Педагог, WWF Adria- udruga za zaštitu prirode; Весна Јокановић, Дипл. психолог, ПУ “Повратак природи”; Немања Потребић, дипл. Мастер Географ, ПУ „Повратак Природи“

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма

Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”

Оснаживање полазника да учествују у развијању реалног програма препознавањем различитих ситуација за учење у току игре детета

Упознавање полазника са принципима развијања реалног програма као саставног дела програмских основа Године узлета Подстицање полазника да препознају ситуације учења у току игре детета Подстицање полазника да препознају сопствени стваралачки потенцијал и његов значај у заједничком развијању програма са децом Сензибилисање полазника за разумевање важности развоја личне професионалне филозофије образовања

Полазници су упознати са принципима развијања реалног програма из Година узлета Полазници су оснажени да препознају ситуације учења у току игре детета Полазници су оснажени за заједничко развијање програма са децом Полазници су сензибилисани да развијају личну професионалну филозофију образовања

 • 1. дан
  • Принципи развијања реалног програма у Годинама узлета
  • пауза
  • Препознавање ситуација учења у току игре детета. Искуствено учење
  • пауза за оброк
  • Препознавање сопствених стваралачких потенцијала и њиховог значај у заједничком развијању програма
  • пауза
  • Лична професионална филозофија образовања
  • Евалуација обуке

30

дана: 1
бодова: 8

2000 дин по учеснику. У цену су укључени хонорар техничког лица, реализатора, трошкови организације и администрације, потврде учесника, дигитална верзија материјала, оброк и освежење за учеснике.